Elias Trip

Elias Trip (1569-1636) was een van die handelaren waaraan de stad Amsterdam ten tijde van de Gouden Eeuw haar rijkdom en welvaart dankte. Als bewindvoerder van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) bewoonde hij een koopmanswoning aan de Herengracht. Zijn nageslacht bezat echter het voor hen ontworpen Trippenhuis. 

De van oorsprong Dordtse handelaar Elias Trip was samen met zijn broer Jacob in zijn jonge jaren vooral actief in de handel in graan, teer en ijzer uit Duitsland en Engeland. Toen hij benoemd werd tot bewindvoerder van de VOC verhuisde hij in 1616 naar de  Amsterdamse Herengracht. Hier startte de ijzerhandelaar een zeer succesvolle wapenhandel die wereldberoemd werd. Trip leverde geschut en harnassen aan diverse landen en trad soms ook op als geldschieter voor oorlogvoerende vorsten.

Handel vanuit Zweden

Vanuit Amsterdam richtte Trip zich steeds meer op, de nog in de kinderschoenen staande, export van koper en ijzer uit de Zweedse mijnen. Dit deed hij samen met zijn zwager Louis de Geer, die in het Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht woonde. Trip kreeg belangrijke Zweedse ijzer- en kopermijnen in de omgeving van Julita Bruk in bezit en was daar eigenaar van grote smeltovens, smederijen en geschutgieterijen. Hij leverde onder andere aan de Zweedse koning Gustav II Adolf.

In 1636 kon de, door oorlogvoering verarmde, Zweedse koning niet meer aan zijn betaalverplichtingen voldoen. Hij was alleen Trip al een miljoen gulden schuldig. Deze schuld werd omgezet in weinig renderende grondbezit in de Zweedse provincie Halland, dat de Zweedse kroon aan het einde van de zeventiende eeuw echter weer gedeeltelijk confisqueerde. In 1831 is schrijver E. Potgieter nog naar Zweden afgereisd om de belangen van de erfgenamen van Elias Trip te onderzoeken. Pas in 1912 verkocht de familie Trip hun laatste stuk grond in Zweden.

Andere markten

Zoals een echte handelaar betaamt, legde Elias Trip zich niet volledig toe op de Zweedse wapenindustrie. Hij was ook betrokken bij de ijzerhandel op West-Afrika en de bonthandel in Noord-Amerika. Bovendien was hij initiatiefnemer van de regulering van de handel met het West-Aziatische gedeelte aan de Middellandse Zee, ook wel de Levant genoemd. Toen de handel met Zweden werd bemoeilijkt door belastingmaatregelen haalde Trip het nodige koper uit Japan.

De familie Trip stichtte één van de grootste handelsondernemingen van de zeventiende eeuw. ‘IJzerkoning’ Elias Trip was hiervan de grondlegger. Na zijn dood in 1636 zetten zijn neven zijn handel voort. Zijn eigen zonen richtten zich meer op het regentschap en bekleedden vooraanstaande posities. 

Bijnaam / pseudoniem:
ijzerkoning
Functie / titel:
handelaar, koopman
Sekse:
Man

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0