Heiman Dullaert

Schilder, dichter en één van de laatste leerlingen van Rembrandt. Heiman Dullaert werd door zijn vriend Samuel van Hoogstraten overgehaald om bij Rembrandt in de leer te gaan. Als schilder brak hij niet echt door en ook als dichter bereikte hij geen faam. Maar hoe kon hij weten dat ver na zijn dood zijn gedichten pas beroemd werden en opgenomen werden in bloemlezingen en bundels. 

Vroege jaren
Heiman Dullaert was de zoon van een korenhandelaar die aan de Botersloot woonde. De familie Dullaert behoorde tot de deftige en welgestelde inwoners van de stad Rotterdam. Dullaert was bevriend met dichter Joachim Oudaen en met de gebroeders François en Samuel van Hoogstraten. Zij waren eigenaar van een boekwinkel en uitgeverij.

Schilder
Samuel van Hoogstraten had net als Heiman Dullaert talent voor tekenen en schilderen en samen gingen ze in de leer bij Rembrandt in Amsterdam. Dullaert enkele jaren later dan van Hoogstraten.
Dullaert schilderde veelal trompe-l’oeils. Dit zijn schilderijen die zo geschilderd worden dat ze bedrieglijk realistisch zijn. Het Franse woord betekent letterlijk bedrieg het oog, of gezichtsbedrog. Zijn doeken zijn onder andere te zien in het Kröller-Müllermuseum te zien.

Dichter
Behalve schidler was Dullaert ook een goede dichter. Zijn bekendste gedichten zijn Aan myne uitbrandende kaerse en Een korenwanner aan de winden. De gedichten van Dullaert werden pas na zijn dood in 1719 uitgegeven door David van Hoogstraten, de zoon van François. Dullaert schreef veel gelegenheidsgedichten, graf- en lofdichten maar ook geestelijke poëzie. Hij kreeg pas volledige erkenning toen in 1898 Albert Verweij de aandacht op hem vestigde. Gerrit Komrij nam in zijn bloemlezing De Nederlandse poëzie van de 17de en 18de eeuw in duizend en enige gedichten maar liefst twaalf gedichten van Dullaert op.

Latere jaren
De kerkelijke plichten waren belangrijk voor Dullaert. Hij was diaken en ouderling in de Waalse Kerk en schreef ook religieuze poëzie. Zijn lichaam werd alleen steeds zwakker en hij leed aan ernstige hoofdpijnaanvallen. Hierdoor verloor hij zijn lust in de kunst en in het leven en hij kwam nauwelijks nog buiten de deur. Hij bleef zijn leven ongehuwd en stierf in 1684 na een lang en heftig ziekbed aan de tering.

Functie / titel:
Schrijver/Dichter
Geboorte- en sterfdatum:
6 februari 1636 / 6 mei 1684
Plaats geboorte:
Rotterdam
Plaats sterven:
Rotterdam
Sekse:
Man
Woonplaatsen:
Rotterdam, Amsterdam

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0