Koning Willem III (1817-1890)

Koning Willem III is de over-overgrootvader van koning Willem-Alexander. In 1849 kwam hij op de troon. Willem lag vervolgens regelmatig overhoop met de regering en door zijn boerse en ondoordachte manier van optreden bracht hij de monarchie aan het wankelen.

Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje kwam ter wereld in 1817 in Brussel (waar tegenwoordig het federale parlement van België zetelt). Zijn ouders waren de latere koning Willem II en Anna Paulowna, de zus van de Russische tsaar. In het jaar van de Belgische afscheiding (1839) trouwde Willem met zijn nicht Sophie van Württemberg. Het was geen geslaagd huwelijk, onder andere door Willems seksuele escapades. Toch werden er drie zoons geboren die allen Willem niet zouden overleven.  

Kabinetscrises

Niet alleen op privégebied was Willems leven een rommel. Ook met de toen moderne invulling van de functie van staatshoofd was Willem niet gelukkig. In 1848 was onder leiding van staatsman J.R. Thorbecke de grondwet herzien, waardoor de macht van de vorst ten gunste van de regering was beperkt. Willem had dit zijn vader – die toen nog op de troon zat – zwaar aangerekend. Door de koppige houding was Willem steeds in conflict met zijn ministers. Dit leidde tot diverse kabinetscrises, het aftreden van ministerraden en vervroegde verkiezingen.

Onhebbelijkheden

Willem III was niet geliefd. Door zijn egoïstische, driftige en boosaardige houding kreeg hij de bijnaam ‘Koning Gorilla’. De hofhouding heeft zijn onhebbelijkheden goed gedocumenteerd. Zo liet hij regelmatig een lakei een lucifer afsteken om zijn sigaar aan te steken. Na het afsteken bleef Willem zo lang treuzelen met de sigaar dat de lakei de lucifer moest uitblazen om te voorkomen dat hij zijn vingers brandde. Dit gaf Willem de gelegenheid de lakei te straffen door hem twee weken geen salaris uit te betalen.

Troonopvolger

Willems vrouw, die allang van hem wilde scheiden maar hiervoor geen toestemming kreeg, hoefde zich echter niet langer aan haar man te ergeren. Ze overleed in 1877. Drie maanden later wilde Willem trouwen met een Franse operazangeres. Dat ging het kabinet echter te ver en het huwelijk ging niet door. Nadat de 61-jarige Willem twee jaar lang op de huwelijksmarkt had rondgekeken, en een paar keer was afgewezen, leerde hij de Duitse Emma van Waldeck-Pyrmont kennen. Zij was toen 20 jaar. Een jaar na hun huwelijk beviel Emma in 1880 van hun dochtertje Wilhelmina. Zij zou haar vader ruimschoots overleven en daarmee de erfopvolging veiligstellen.

Overlijden

Wilhelmina zou echter weinig plezier aan haar vader beleven. Aan het einde van Willems regeerperiode ging zijn gezondheid snel achteruit. Hij had problemen met zijn nieren en raakte daardoor zodanig in de war dat hij regeringstukken ondertekende met zelfverzonnen pauselijke namen. Vanaf zijn ziekbed hield hij lange, verwarde toespraken. In november 1890 overleed hij op zijn buitenverblijf Paleis het Loo. Emma nam als regentes zijn functie waar, totdat de tienjarige Wilhelmina meerderjarig werd. 

Bijnaam / pseudoniem:
Koning Gorilla
Functie / titel:
Koning der Nederlanden
Plaats geboorte:
Brussel
Plaats sterven:
Apeldoorn
Sekse:
Man

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0