Marcus Busch

Militaire loopbaan
Marcus Busch was kolonel van de schutterij. Vanuit deze functie was hij betrokken bij de strijd tegen de Fransen in Delfzijl en omstreken. Voor zijn inzet tijdens het Beleg van Delfzijl (1813-1814) kreeg Busch het Ridderkruis van de Militaire Willems-Orde 3e klasse. Hij was de enige schutterijofficier aan wie deze hoge onderscheiding werd verleend. Marcus Busch was naast ridder van de Militaire Willems-Orde ook ridder van de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Op 6 mei 1828 werd Busch bij Koninklijk Besluit benoemd tot kolonel der Groninger dienstdoende schutterij. Nadat in augustus 1830 de Belgische opstand uitbrak, kreeg Busch het commando over de Eerste afdeling Groninger schutterij.

In juni 1831 werd Marcus Busch aangesteld als commandant van de Tweede Brigade van de Reservedivisie, die bestond uit bestond uit vier bataljons schutterij. Zijn benoeming was hoogst ongebruikelijk, want de functie werd in de regel uitgeoefend door een beroepsofficier met de rang van brigadegeneraal. Marcus Busch is dan ook de enige officier van de schutterij geweest die een dergelijke functie heeft vervuld.

Na de beëindiging van de Tiendaagse Veldtocht bleef Busch met zijn manschappen nog tot september 1834 in het Zuiden gelegerd. Daarna werden de schutterijen gedemobiliseerd. Busch werd weer kolonel der dienstdoende schutterij in deeltijd. Bij Koninklijk Besluit van 24 mei 1838, no 9 werd hij eervol ontslagen.

Overige functies
Na zijn militaire carrière werd Busch directeur der provinciale belastingen te Groningen.

Als vrijmetselaar was Busch sterk betrokken bij De Loge "L'Union Provinciale"; van 1810 tot 1813 en van 1820 tot 1827 was hij Voorzittend Meester van deze vrijmetselaarsloge. De Loge "L'Union Provinciale" bood hulp aan de gekwetsten in de onafhankelijkheidsoorlog  met België. Door toedoen van Busch kwamen de loges L'Union Provinciale en de van oorsprong Franse loge L'Union Maçonnique tot een toenadering.

Functie / titel:
Kolonel
Geboorte- en sterfdatum:
22 december 1769 / 18 mei 1843
Plaats geboorte:
Groningen
Plaats sterven:
Groningen
Sekse:
Man
Persoonscategorie:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0