Martin Luther King

In de jaren 1960 kwam in de VS de Civil Rights Movement op. Deze beweging vocht met succes voor burgerrechten voor de zwarte Amerikaanse bevolking en tegen discriminatie op basis van huidskleur, religie of afkomst. Martin Luther King (1929 – 1968) was een prominent gezicht en leider van deze Civil Rights Movement.

Martin Luther King werd in 1929 geboren in Atlanta, de hoofdstad van de zuidelijke Amerikaanse staat Georgia. Zijn vader Martin Luther King sr. was in deze stad dominee van een baptisten kerk. 
De jonge King was, vanwege zijn jeugd in een zuidelijke staat, bekend met het leven in een gesegregeerde maatschappij. Door de wetgeving mochten niet-blanke Amerikanen op grond van hun huidskleur geen gebruik maken van bijvoorbeeld dezelfde openbare voorzieningen, gezondheidszorg, scholen en rechtelijke bescherming als blanken. Toen Martin Luther King als 15-jarige ging werken op een tabaksplantage in een noordelijke staat, merkte hij dat de omgang tussen zwarte en blanke Amerikanen veel gemoedelijker kon zijn. Uiteindelijk trad King in de voetsporen van zijn vader door theologie te gaan studeren en werd hij in 1945 dominee in Montgomery, Alabama.

Montgomery Bus Boycot
10 jaar later, in 1955, deed zich een incident voor dat een doorbraak zou betekenen voor de stap naar gelijke burgerrechten. Rosa Parks, een zwarte Amerikaanse, besloot tijdens een busrit naar haar werk om, zoals de wetten hadden bepaald, haar plaats niet op te geven voor een blank persoon. Zij werd hiervoor gearresteerd, op grond van ordeverstoring. Als reactie op deze oneerlijke behandeling organiseerde Martin Luther King de Montgomery Bus Boycot. Gedurende ongeveer 400 dagen maakten zwarte burgers van Montgomery geen gebruik van het openbaar vervoer. Omdat zij de grootste afnemers waren van deze dienst, ging de busmaatschappij bijna failliet door het uitblijven van de klandizie. In 1956 werd de wet die zwarte burgers verplichtte hun plaats af te staan aan blanke burgers, nietig verklaard. Dit succes leidde Martin Luther King en andere medestanders ertoe om de Southern Christian Leadership Conference (SCLC) op te zetten in 1957, met King als voorzitter. Door het organiseren van bijeenkomsten, stakingen en later ook protestmarsen werd er op een geweldloze manier aandacht gevraagd voor discriminatie tegen zwarte Amerikanen en de strijd voor gelijke burgerrechten. Martin Luther King werd het gezicht van de Civil Rights Movement dankzij zijn charismatische optredens en zijn talent als begenadigd spreker.

De Mars op Washington
Een hoogtepunt in de strijd om gelijke burgerrechten was de in 1963 georganiseerde Mars op Washington. 250.000 mensen namen onder leiding van Martin Luther King deel aan de tocht. Hieronder bevonden zich ook blanke Amerikanen die in de media de brute behandeling van vreedzame zwarte demonstranten hadden gezien en besloten het verzet te ondersteunen. Aangekomen in Washington hield Martin Luther King bij de Lincoln Memorial zijn I have a dream-speech, die inmiddels een legendarische status heeft bereikt. Honderdduizenden mensen, zowel in Amerika als daarbuiten, hoorden King spreken over hoe hij hoopte dat, wanneer heel Amerika hiervoor zou strijden, iedereen, ongeacht zijn huidskleur of geloof, eindelijk vrij zou zijn.
In 1964 werd de strijd beloond door de invoering van de Wet op de Burgerrechten waardoor discriminatie op basis van huidskleur, religie of herkomst verboden werd. In datzelfde jaar ontving Martin Luther King de Nobelprijs voor de Vrede, een erkenning van zijn werk voor gelijke rechten.

Moord op Martin Luther King
King bleef ook na de invoering van de Wet op de Burgerrechten actief. Toch verloor hij onder de jeugd veel aanhang omdat zij vonden dat zijn geweldloze acties niet ver genoeg gingen. Onder de leus Black Power! sloten veel zwarte jongeren zich aan bij de Black Panthers, die een veel radicalere (geweldadigere) aanpak gebruikten om gelijkheid af te dwingen. King was tegen deze vorm van protest.
Hij verlegde zijn aandacht meer naar andere onderwerpen zoals verzet tegen de Vietnam-oorlog en wereldwijde armoede. In 1968 hield hij een toespraak in Memphis, een dag later werd hij op het balkon van het Lorraine Motel in dezelfde stad doodgeschoten door een sluipschutter. Hij werd slachtoffer van het geweld waar hij zich altijd tegen had verzet.

Het werk van Martin Luther King wordt ook vandaag de dag nog voortgezet door de SCLC, waarbij ook Kings vrouw en jongste dochter zich hadden aangesloten.

Bronnen:

Ganeri, A., Martell, M.H., Williams, B., Geillustreerde Wereldgeschiedenis. Parragon, 2004

Historiek.net, ‘Martin Luther King (1929 -1968) – Een man met een droom’ (versie 19-01-2011.) 

Link naar wikipedia

Bijnaam / pseudoniem:
ML, MLK, Tweed
Functie / titel:
Amerikaans baptistendominee, voorvechter burgerrechten beweging
Geboorte- en sterfdatum:
15 januari 1929 / 4 april 1968
Plaats geboorte:
Atlanta (Georgia)
Plaats sterven:
Memphis (Tennessee)
Sekse:
Man
Woonplaatsen:
Atlanta, Connecticut, Chester, Montgomery,

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1