Mathilde Haan

Mathilde Haan was een uitzondering: het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van Roermond. Ze moest zich bewijzen in een wereld van mannen.

Mathilde volgde een universitaire opleiding, zeldzaam voor een vrouw in haar tijd. In 1919 werd ze verkozen tot gemeenteraadslid in Roermond, een onverwacht succes. Het feminisme kreeg daarbij een stem in het Roermondse gemeentebestuur. Liberalen en socialisten keken argwanend naar deze katholieke afgevaardigde. Ze dachten dat Mathilde vooral diende als een stunt. De katholieken waren voor 1919 namelijk altijd fel tegen vrouwenkiesrecht geweest.

Doorzetter

Stunt of niet, Mathilde maakte ten volle gebruik van haar positie. Ze streed om het leven van vrouwen in Roermond te verbeteren, bijvoorbeeld door sportvelden open te stellen voor vrouwen en door zich hard te maken voor de Huishoud- en Industrieschool, die open zou staan voor meisjes uit de slechtere milieus. Zo konden ook zij onderwijs krijgen, wat weer op de lange termijn bij zou dragen aan de vrouwenemancipatie.

Functie / titel:
gemeenteraadslid
Plaats geboorte:
Roermond
Plaats sterven:
Roermond
Sekse:
Vrouw
Woonplaatsen:
Roermond

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0