Willem Damaszoon van der Lindt

Willem Damaszoon van der Lindt, gelatiniseerd Wilhelmus Lindanus, was een streng katholieke geestelijke die vooral bekend is geworden om zijn harde optreden tegen protestanten.

Willem komt als jonge theoloog voor het eerst duidelijk naar voren als zogenaamde "kettermeester" in Friesland. Viglius van Aytta, Fries humanist en staatsman, vroeg hem om zijn hulp in de bestrijding van het protestantisme. Het kerkelijk bestuur gaf toestemming en Willem trok naar het noorden. Viglius was een gematigd man en had wellicht gehoopt dat Willem in staat zou zijn de dialoog tussen protestanten en katholieken weer op te starten. Zo ja, dan zou Viglius erg bedrogen uitkomen. Willem ontpopte zich al snel tot een streng inquisiteur, geinspireerd door de Contrareformatie. Strengere regels werden opgelegd aan zowel geestelijken als kerkgangers. De Grote Catechismus van Petrus Canisius werd verplichte kost. Wie zich niet aan de regels hield, kwam voor het gerecht.

Na zijn werkzaamheden in Friesland werd Lindanus benoemt tot deken van Den Haag en in 1562 tot bisschop van Roermond. Dit was een gloednieuw bisdom. Fillips II had namelijk besloten zijn gebieden in het huidige Limburg te consolideren tot een nieuw bisdom, en weg te halen van het onafhankelijke prinsbisdom Luik. De prins-bisschoppen van Luik leefden namelijk op heel wat uitbundigere schaal dan van een geestelijke verwacht werd, wat de Contrareformatie geen goed deed. Lindanus zag zijn nieuwe positie niet bepaald met veel vreugde tegemoet. Roermond was arm en klein, en lag in een onstabiele regio. Zo duurde het tot 1569 voordat Lindanus ook daadwerkelijk zijn positie op kon nemen, mede dankzij de onrust veroorzaakt door de Beeldenstorm.

De Roermondenaren zelf toonden ook weinig liefde voor hun nieuwe bisschop. De stad kende een aardige groep hervormingsgezinden. Een van deze, Thijs van Lin, die een goede naam had onder de gewone Roermondenaren, was enkele jaren eerder door de inquisitie tot de brandstapel veroordeeld. De benoeming van een inquisiteur en streng katholiek als nieuwe bisschop zal dan ook een bijzonder wrange smaak hebben gehad voor veel inwoners van de stad. De bisschop zelf voelde weinig liefde terug voor zijn nieuwe parochianen.

Tot 1588 bleef Lindanus in Roermond, waarop hij verkozen werd tot bisschop van Gent. Lang heeft hij er niet van kunnen genieten: hij stierf in hetzelfde jaar.

Bijnaam / pseudoniem:
Wilhelmus Lidanus
Functie / titel:
bisschop, inquisiteur
Plaats geboorte:
Dordrecht
Plaats sterven:
Gent
Sekse:
Man
Persoonscategorie:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0