Willem Vliegen

Op 19e jarige leeftijd maakte Willem Vliegen, destijds een letterzetter, voor het eerst kennis met het socialisme. De jonge Willem was diep onder de indruk en had zijn roeping gevonden. Hij vertrok in 1883 naar Amsterdam om daar mee te werken in de nieuw opgerichte Sociaal-Democratische Bond, die zich tot taak stelde het socialisme in Nederland te bevorderen. Daar leerde hij Ferdinand Domela Nieuwenhuis kennen, die lange tijd een zeer goede vriend van Willem zou blijven. Willem keerde in 1890 terug naar Limburg, om daar de socialistische boodschap verder te verspreiden.

Willem vestigde zich in Maastricht en begon daar met het blad 'De Volkstribuun'. Mede dankzij de Regoutfabrieken was er een relatief grote groep arbeiders in de stad. Ondanks de oppositie van de gevestigde orde kreeg Willem voet aan de grond. Zijn boodschap kon rekenen op een luisterend oor onder veel arbeiders. In 1894 speelde hij een belangrijke rol in de oprichting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Een jaar later volgde een eerste grote beproeving voor Willem. De firma Regout dreigde met loonsverlagingen voor zijn glasblazers. Onder leiding van Vliegen werd er gestaakt en met succes: geen loonsverlagingen en een vergoeding voor zowel goed- als afgekeurde producten. Helaas voor Willem mislukte een tweede staking in 1896.

Vanaf 1897 vertrekt Vliegen uit Limburg. Als journalist werkt hij voor een aantal socialistische bladen in binnen- en buitenland en verblijft met zijn gezin enige tijd in Parijs. Teruggekomen in Nederland in 1902 groeit zijn invloed binnen de SDAP. Vliegen kreeg de positie als afgevaardigde bij het Comité van Verweer toegewezen, dat stakingen zou moeten voorbereiden en ondersteunen. Wanneer in april 1903 de massale spoorwegstakingen op een fiasco uitlopen, is het Vliegen die door een aantal genoten verantwoordelijk wordt gehouden. Zijn grote held, Domela Nieuwenhuis keert zich in felle woorden van hem af, wat Willen diep raakt. De breuk tussen beiden zou nooit meer helen.

Ondanks kritiek van de extreem linkse kant over zijn handelingen in 1903 en zijn gematigdheid, groeide Vliegen's status binnen de partij en daarbuiten. Hij werd voorzitter van de SDAP, wethouder in Amsterdam en Den Haag, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Vliegen geloofde in de parlementaire democratie en zag weinig in een algehele revolutie zoals die werd gepropageerd in meer extreme socialistische kringen. Hij sprak zijn steun dan ook niet uit aan Troelstra's mislukte revolutie in 1918. Wel kon er met zijn hulp een waslijst aan nieuwe sociale wetgeving worden doorgevoerd.

Naast politieke activiteiten had Vliegen een voorliefde voor geschiedschrijving. Hij publiceerde een aantal boeken over de geschiedenis van de socialistische beweging in Nederland, die hij natuurlijk zelf van dichtbij had meegemaakt.

Na de oorlog ging de SDAP op in de PvdA, waar Vliegen ook nog korte tijd lid van is geweest. Binnen linkse kringen genoot hij nog steeds een groot prestige. Willem Vliegen overleed op 29 juni 1947 in Bloemendaal.

Functie / titel:
journalist, politicus, historicus
Geboorte- en sterfdatum:
20 november 1862 / 29 juni 1947
Plaats geboorte:
Gulpen
Plaats sterven:
Bloemendaal
Sekse:
Man
Woonplaatsen:
Maastricht Amsterdam

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0