Wim Sluiter

Een tweede tuinarchitect / inwoner uit Amersfoort en werkzaam vanaf de tijd tussen de beide wereldoorlogen, was Wim (Jan Willem Marie) Sluiter (* Rotterdam 15 juni 1894 – † Den Haag 3 januari 1973). Hij was de zoon van Jan Willem Sluiter en Anna Maria Nieuwenhuizen en trouwde 8-12-1919 met Agatha Antonia Margaretha Lucretia (Agaath) Riedel (* Winschoten 23-8-1891 – † Den Haag 7-7-1976).

Het eerste bericht over de activiteiten van Sluiter op tuinarchitectonisch gebied dateert uit 1916, wanneer de Kwekerij ‘Moerheim’ in Dedemsvaart uitgebreid wordt met een afdeling tuinarchitectuur, om het publiek voor te lichten bij het kiezen en samenstellen van beplantingen voor tuinen en parken. Sluiter, pas twintig jaar oud, wordt het hoofd van deze afdeling. Enkele jaren later verlaat hij ‘Moerheim’. Zijn opvolger daar werd de tuinarchitect J. O. W. F. Rens.

Vanaf 1921 werkt hij als zelfstandig tuinarchitect, gevestigd in Amersfoort. Een advertentie uit 1921 in het Amersfoorts Dagblad luidt: J.W.M. Sluiter / Tuinarchitect / Van Asch van Wijckstraat 5, belast zich gaarne met het geven van adviezen, het aanleggen of veranderen van tuinen en wat daarmede annex is.

Op de Eerste Algemene Ledenvergadering van de Bond van Nederlandse Tuinarchitecten in 1922 is Sluiter aanwezig (bijgevoegde foto is een uitsnede van de foto van deze vergadering). In oktober 1924 doet Sluiter mee met een tentoonstelling van de Bond van Nederlandsche Tuinkunstenaars in Het Princessehof te Leeuwarden. Een uitgebreide bespreking is te vinden in de Leeuwarder Courant. Interessant is dat alle namen van de tuinarchitecten die ontwerpen en/of foto’s hebben ingezonden, worden genoemd en dat er voor ons, tuinhistorisch geïnteresseerden van nu, een paar nieuwe namen opduiken. Het gaat om: H.F. Hartogh Heijs van Zouteveen (met een reorganisatie – schets voor de botanische tuin Wageningen); Arend (bedoeld Alexander?) Kropholler; Mej. Tine Cool; Mej Faber; een ontwerp voor een binnentuin van een complex huizen in Amsterdam (Mien Ruys?); Co Brandes; A. Schuilenburg (uit Assen); E. Kruyt (met een tuin uit Baarn); C. Pries (aspirant-lid); P. Westbroek (die volgens de journalist veel te vroeg uit Den Haag is verdwenen); J. W. M. Sluiter (die volgens de journalist met zijn ontwerpen bewijst dat ook van de kleine eenvoudige stadstuintjes nog wel wat moois kan worden gemaakt); Henri Roeters van Lennep (met ontwerp voor een tuin bij een herenhuis aan Plein 1813 in Den Haag); en tenslotte in de kleine zaal ontwerpen en foto’s van Van Koolwijk (die werkte aan het Valkenberg in Breda); S. Voorhoeve en een leraar handtekenen (zonder naam, waarschijnlijk H. Ramaer uit Wageningen).

Een van Sluijter’s bekende opdrachten is het ontwerp van de ‘mixed borders’ op de buitenplaats Verwolde (1926), in samenwerking met de ‘parkarchitect’ Hugo Poortman, die zelf een man van de grote lijnen en van de landschapsstijl was en waarschijnlijk niet veel kennis had van borderbeplanting. Deze borders zijn omstreeks 1980 door de tuinarchitecte Lysbeth Canneman in vereenvoudigde vorm gerestaureerd, gebaseerd op het ontwerp uit 1926.

Van 1934 tot 1940 is Sluiter als docent verbonden aan de door de B.N.T. in Rijswijk (Huis te Lande) georganiseerde opleiding tot assistent-tuinarchitect. Sluiter woonde lang in Amersfoort (Zie enkele advertenties in het Amersfoorts Dagblad: 1921 Van Asch van Wijckstraat 5; 1923 Pieter Bothlaan 16; 1946 Kapelweg 37). Sluiter heeft veel in de omgeving van Amersfoort gewerkt, maar ook in Dordrecht, Rotterdam, Zaandam, en het Gooi. Helaas zijn tot heden maar enkele opdrachten bekend.

 • Hoofd afdeling tuinarchitectuur Moerheim Dedemsvaart (1916-1921);
 • Ontwerp Verwolde te Laren (1926). Ontwerp “mixed borders” i.o.v. Hugo Poortman;
 • Villa Sitio in Doorn (1930). 1 ontwerp en 2 foto’s, Fototentoonstelling BNT 1940;
 • Villa De Klimop in Baarn (ca. 1930). Tuinontwerp in Architectonische tuinstijl met mixed borders; 2 foto’s in J. P. Fokker, Tuinen in Holland, Amsterdam 1932) ;
 • Ouwehands dierenpark Rhenen (1932). Ontwerp dierenpark waarbij de karakteristieke lange lijnen van de aanleg werden ontwikkeld;
 • St. Pieters en Bloklandsgasthuis te Amersfoort (1953). Ontwerp borderbeplanting gasthuistuin in Archief Eemland. Het gaat hier om een repro (h: 46 cm, breed: 71 cm) met in potlood getekend de ligging van de bloemvakken met daarin de naam van de bloemen geschreven.

Meer informatie over de auteur van dit artikel: www.historischetuinen.nl

Functie / titel:
Tuinarchitect
Geboorte- en sterfdatum:
15 juni 1894 / 3 januari 1973
Plaats geboorte:
Rotterdam
Plaats sterven:
Den Haag
Sekse:
Man
Woonplaatsen:
Rotterdam, Amersfoort, Den Haag,

Tags

Reageren

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Aantal stemmen: 0