Aalsmeerse molen

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

INCOMPLETE MOLEN. De als grondzeiler uitgevoerde achtkante bovenkruier met de naam 'Molen No. 6' is omstreeks 1650 gebouwd en was ingericht als ondermolen van de polder (droogmakerij) De Honderd Morgen of Wilde Venen en voorzien van een inwendige molenaarswoning. De molen vormde samen met 'Molen No. 5' een tweehoog malende gang vijzelmolens. Het betreft hier een zeer vroege toepassing van vijzels als wateropvoerwerktuig. Naast deze tweegang was er voor de bemaling nog een gang van vier schepradmolens waarvan eveneens nog restanten bestaan. De molen is omstreeks 1925 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap en het gaande werk werden verwijderd. De incomplete molen kreeg in de Tweede Wereldoorlog een functie als luchtwachtpost en werd hiertoe ongeveer met een meter verhoogd. Hij heeft thans een functie als woning. Nabij de incomplete molen staat het restant van 'Molen No. 5'. De incomplete molen heeft een belangrijke landschappelijke functie.

Omschrijving

De incomplete molen bestaat uit een gemetselde bakstenen voet met daarop een houten achtkant. De van twee bintlagen voorziene molenromp is gedekt met riet en voorzien van een plat dak. Bij en onder de molen zijn nog de gemetselde waterlopen aanwezig, met inbegrip van de vijzelkuip.

Waardering

De incomplete molen is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een houten achtkante poldermolen uit het midden van de 17e eeuw;

- vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Zuid-Holland en Schieland in het bijzonder en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege ensemblewaarden in relatie tot het restant van 'Molen No. 5';

- vanwege situationele waarden betreffende de historische gaafheid van de omgeving;

- vanwege de gaafheid van de molenbiotoop;

- vanwege de zeer vroege toepassing hier van vijzels als wateropvoerwerktuig.

Adres

Rottedijk 16
2751 DJ Moerkapelle

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0