Amerikaanse windmotor

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Deze zogenaamde Amerikaanse WINDMOTOR is gelegen aan `t Singeltje te Well, globaal achter het pand Heust 12.

In het begin van deze eeuw was de windmotor enorm in opkomst en vormden vooral de grote molens een bedreiging voor de honderden traditionele molens. In die tijd werden ze dan ook spoedig `schrikmolens'genoemd. De eerste windmotoren kwamen uit Amerika, maar al spoedig bleken zij niet bestand tegen het ruwere weer dat hier blijkbaar heerst. In Europa ging men daarom spoedig over tot het produceren van eigen, meer solide windmotoren. De naam `Amerikaan' of Amerikaanse windmotor is blijven bestaan, hoewel 99 procent van de hier aanwezige windmotoren helemaal niet uit Amerika kwam.

Omschrijving

De windmotor, een metalen molen voor het op peil houden van de waterstand in het Munnikenland, bestaat uit een metalen vakwerk mast, beëindigd met een rad met vier vanen en twee windrichters, één horizontaal en één verticaal.

Waardering

Amerikaanse windmotor uit ca. 1920.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een functionele en typologische ontwikkeling. Tevens vanwege een constructiewijze, die vernieuwend is voor de tijd van ontstaan.

- Van stedebouwkundige waarde als onderdeel van een historisch gegroeid landschappelijk gebied en waarin het een beeldbepalende rol speelt. Tevens van bijzondere betekenis voor het aanzien van het buitengebied van de gemeente en van de Bommelerwaard als geheel: de molen refereert naar de waterstaatkundige toestand en het op peil houden daarvan.

- Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming en verschijningsvorm, welke verbonden zijn met een technische ontwikkeling.

Adres

Heust 12 bij
5330 NC Well

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0