Arc de Triomphe (Parijs)

Horizontal tabs

Beschrijving

De Arc de Triomphe werd gebouwd in opdracht van Napoleon Bonaparte, als herinnering aan zijn overwinning bij de slag van Austerlitz. Anders dan de Romeinse triomfbogen – het voorbeeld voor de Arc de Triomphe was de Boog van Titus op het Forum in Rome – was deze niet bedoeld om alleen de keizer te eren. Pal voor de slag sprak Napoleon zijn troepen toe met de woorden ‘Jullie zullen in jullie woonplaatsen binnen gaan onder triomfbogen.’

Het monument, ontworpen door Jean Chalgrin en voltooid door Jean-Nicolas Huyot, staat in het midden van de Place Charles de Gaulle (voorheen Place de l’Etoile) en is, met z'n kolossale afmetingen (50 meter hoog, 45 meter breed, 22 meter diep, en een gewelf van 29 meter hoogte) ontworpen als een dramatisch gezichtspunt aan het einde van de Champs Elysées.

Eerste steen

De eerste steen voor de Arc de Triomphe werd gelegd op 15 augustus 1806. De bouw van de boog werd stilgelegd in 1815 en hervat in 1824. Pas in 1840, tien jaar na voltooiing, kreeg het monument z’n ceremoniële inwijding bij de herbegrafenis van Napoleon, toen de stoet met het lichaam van de keizer er passeerde.

Vanaf dat moment werd het passeren van de boog onderdeel van het ceremonieel bij iedere officiële gelegenheid, zoals bij de inhuldiging van Napoleon III in 1852, bij de officiële ontvangst van koningin Victoria in 1855, bij de intocht van de Duitsers in 1940 en het triomfantelijk onthaal van de geallieerde troepen en generaal Charles de Gaulle in 1944.             

Reliëfs

De boog bevat vier allegorische reliëfs, alle aangebracht in 1830. Een daarvan stelt de triomf van Napoleon voor, andere stellen scènes voor uit de periode van de revolutie en het Eerste Keizerrijk tot onderwerp, zoals ‘het vertrek van de Vrijwilligers van 1792' (ook bekend als 'De Marseillaise', van de beeldhouwer François Rude), ‘de slag bij Aboukir’, ‘de slag bij Austerlitz’ en ‘de slag bij Jemnapes’.

Vanaf 1835 werden in het gewelf van de boog de namen aangebracht van de veldslagen van de Republiek en het Eerste Keizerrijk en van de generaals die daaraan hadden meegedaan.

Adres

Place Charles de Gaulle
Parijs, Frankrijk

Openingstijden

Zie voor bezoekerstijden en -info: http://arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr/

Telefoonnummer

+33 (0)1 55 37 73 77

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0