Architectenwoning Edgard Van Hoecke-Delmarle

Horizontal tabs

Beschrijving

Burgerhuis in art nouveau, ontworpen als eigen woning van architect Edgard Van Hoecke-Delmarle, naar een bouwaanvraag uit 1911. Enkelhuis van vier bouwlagen onder een pseudo-mansardedak (leien, nok evenwijdig met de straat). Parement van wit en groen geglazuurde baksteen, op een gedrukte arduinen onderbouw in bossage, doorbroken door drie muuropeningen, waarbij de muurdammen uitgewerkt zijn als pilasters. Bovenverdiepingen afgelijnd door lisenen en gemarkeerd door gevelbreed halfcirkelvormig venster op de bel-etage, voorzien van arduinen omlijsting. Het bel-etagevenster wordt onderverdeeld door twee gietijzeren zuiltjes op arduinen postamenten, waarop consoles rusten in de vorm van een gevleugeld dier, die het balkon van de tweede verdieping ondersteunen. Centraal balkonvenster met smeedijzeren leuning en zijborstweringen met afsluiting van balusters. De tweede verdieping wordt gemarkeerd door een gebogen houten erker, met daarboven twee gekoppelde, getoogde vensters, afgesloten met ijzerwerk en voorzien van een arduinen omlijsting, waarbij in de sluitsteen de datum ?1911? vermeld staat. Bewaarde toegangsdeur met smeedijzeren deurrooster.

Gevel verlevendigd door middel van twee siervazen met zonnebloemen, uitgevoerd in gebakken klei als hoogreliëf, aan weerszijden van het tweeledig bovenvenster. Decoratief tegelfries met vierkante bloemen onder de uitkragende houten kroonlijst. Aan de uiteinden van de sierbanden van de bovenste verdiepingen zijn keramische sierelementen verwerkt.

Bewaarde geplaveide voortuinstrook met smeedijzeren hekwerk naar eigen ontwerp.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1911/A/34.
  • BAECK M. & DEROM S. 2012: Tegels in gevels Gent, Fiets en wandelparcours, Gent, 78-79.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Adres

Prinses Clementinalaan 173
Gent (Gent), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0