Atelier-woning, gebouwd voor schilder-glazenier

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

ATELIER-WONING, gebouwd voor schilder-glazenier F. Leufkens van Anstel, naar ontwerp van architect Th. van Kan te Heerlen. Het pand is gebouwd in 1914 in de stijl van het Traditionalisme met invloeden van het Eclecticisme. In 1918 is naast de achteringang een extra toiletruimte gebouwd en in dat zelfde jaar is op de keuken een volume geplaatst van één laag onder een plat dak. In het achterdakvlak is een toegang gemaakt tot het platte dak. Het pand is dan in gebruik als hoofdkantoor van de N.V. Bergerode. In 1980 zijn het dak en de schoorstenen gerestaureerd. Verder is het balkonhek gerestaureerd en zijn enkele voorzetramen geplaatst.

Omschrijving

De ATELIER-WONING heeft een onregelmatige plattegrond bestaande uit een symmetrische hoofdvolume en een achterbouw. Het pand heeft twee bouwlagen gelegen onder een schilddak met muldenpannen, nokschoorstenen en half ronde dakkapellen direct boven de goot gelegen. De achterbouw ligt onder een plat dak. De gevels hebben een optrek van baksteen in kruisverband, een geprofileerde gecementeerde plint gelegen voor een hogere geprofileerde baksteenplint in kruisverband. In de gevels bevinden zich rechthoekige houten kozijnen met roedeverdeling en rechthoekige bovenlichten. Deze zijn gelegen in verdiepte rechthoekige en rondboog nissen met rollagen en hebben kunststeen dorpels en een strek.

De VOORGEVEL VAN HET HOOFDVOLUME is symmetrisch van opbouw en heeft centraal in de eerste laag een erker met drie traveeën. In de plint bevinden zich drie rechthoekige keldervensters, aan weerszijden van de erker is één keldervenster aanwezig. In de erker, boven de tweede plint bevinden zich drie vensters met rondboogvormig bovenlicht. Aan weerszijden van de erker is een rondboogvormige nis. Op het balkon boven de erker is een houten hekwerk aanwezig gelegen tussen bakstenen kolommen met afdeksteen. De tweede laag bestaat uit drie traveeën. In elk travee bevindt zich een venster met bovenlicht gelegen in een rechthoekige nis. Deze nissen worden beëindigd door een halfronde dakkapellen. In de nissen bevinden zich ornamenten met vaasafbeeldingen. Tussen de traveeën en aan weerszijden van de gevel zijn baksteen lisenen aanwezig. Deze worden beëindigd door een Ionisch voluutkapiteel waarboven een brede goot als kroonlijst.

De RECHTERZIJGEVEL VAN HET HOOFDVOLUME is asymmetrisch van opbouw en heeft twee traveeën. De linkertravee heeft een venster in de plint, in de eerste laag een rechthoekig venster in rondboognis en in de tweede laag in rechthoekige nis met ornament, dat wordt beëindigd door een dakkapel. Deze travee heeft aan weerszijden een liseen met Ionisch kapiteel. De rechtertravee bevindt zich in een uitspringend volume met lisenen. In de eerste laag is een portiekentree bereikbaar via vijf natuursteen treden. De portiekvloer heeft een tegelmozaïek in zwart en wit. De orginele houten voordeur heeft glas van omstreeks 1980 en het gangvenster heeft geel glas-in-lood met fruitafbeelding. Rechts naast het portiek bevindt zich in de rechterzijgevel een venster, beide zijn gelegen onder één latei. Centraal hierboven bevindt zich een venster met bovenlicht in rechthoekige nis. In het verlengde van deze gevel staat een baksteen TUINMUUR met een hekwerk van omstreeks 1980. Evenwijdig aan de ACHTERGEVEL VAN HET HOOFDVOLUME loopt een trap naar het souterrain. Het geveldeel van het souterrain is gecementeerd en heeft een houten deur en drie vensters. In de tweede laag bevindt zich een ovaal venster met gekleurd glas-in-lood met afbeelding van de hoorn des overvloeds. Rechts hiervan bevindt zich een hoog driedelig trappenhuisvenster met gekleurd glas-in-lood.

De RECHTERZIJGEVEL VAN DE ACHTERBOUW heeft in de eerste laag drie vensters en een deur en in de tweede laag twee vensters. De ACHTERGEVEL VAN DE ACHTERBOUW is geheel blind behalve twee raampjes achter tralies. Het dak van de aanbouw bevindt zich onder de goot van het hoofdvolume en heeft een goot met een kleine overstek. Ter plaatse van de aansluiting van het hoofdvolume op het platte dak zijn twee vensters en een deur geplaatst, deze zijn gelegen onder drie kleine zadeldaken met houten beschot.

De LINKERZIJGEVEL VAN HET HOOFDVOLUME is asymmetrisch van opbouw en in hoofdlijnen het spiegelbeeld van de rechterzijgevel. De twee traveeën van het hoofdvolume hebben rechts een venster in de plint, in de eerste laag een rechthoekig venster in rondboognis en in de tweede laag in rechthoekige nis met ornament dat wordt beëindigd door een dakkapel. Deze travee heeft aan weerszijden een liseen met Ionisch voluutkapiteel. De linkertravee bevindt zich in een uitspringend volume met een venster in de plint, in de eerste laag een vensters in rondboognis en in de tweede een venster met bovenlicht. Aan weerszijden van deze travee bevinden zich lisenen. Links, iets verdraaid ten opzichte van het hoofdvolume ligt een travee van de ACHTERBOUW, deze heeft per laag een venster. In de plint bevindt zich een talud naar een entree van het souterrain. De structuur van het INTERIEUR is in zeer hoge mate gaaf. Waardevolle interieuronderdelen zijn onder meer de hal met het trappenhuis, de veelhoekige baksteen schoorsteenmantel waarboven een gelijkvormige houten kast en de vloertegels in zwarte hardsteen en rood-witte marmer, de tussendeuren met geslepen glas en de glas-in-loodramen.

Waardering

De atelierwoning bezit cultuurhistorische waarde vanwege de functiecombinatie van atelier- en woonruimte. De architectuurhistorische waarde wordt bepaald door het bijzonder belang van het pand voor het oeuvre van architect Th. van Kan en zijn betrokkenheid met Heerlen onder meer als stadsarchitect. Verder van belang wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, de ornamentiek en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Gelegen op de hoek van het uitbreidingsplan van J. Stuyt uit 1913, is het pand wegens de situering van bijzondere betekenis verbonden met de ontwikkeling en het aanzien van de stad Heerlen. Verder is de atelierwoning architectonisch gaaf van exterieur en interieur.

De atelierwoning is tenslotte van algemeen belang wegens de cultuurhistorische en architectuurhistorische zeldzaamheid.

Bovenstaande aspecten in overweging nemend, kan aan de atelier-woning algemeen belang worden toegekend.

Adres

Schoolstraat 1
6411 CJ Heerlen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0