Bedrijfsruimtes van de Plateelfabriek

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

BEDRIJFSRUIMTES van de Plateelfabriek uit 1913, bestaande uit een aantal panden langs de Raam. De panden zijn gebouwd in Traditioneel-ambachtelijke stijl; de gevels aan de Raam zijn in Neo-Renaissancestijl gebouwd.

Omschrijving

Drie aaneengesloten, dubbele panden van een bouwlaag opgetrokken in rode baksteen op een kleine plint die een halve steen is uitgemetseld. Het middelste pand heeft een samengesteld schilddak met drie dakkappellen waarop pironnen; de buitenste panden hebben elk twee topgevels in neo-renaissance stijl. Per pand een houten kruiskozijn met aan weerszijden twee smallere bovenramen; de twee onderramen kunnen met luiken worden afgesloten; twee panden hebben in plaats van het onderraam een deur. De gevelopeningen zijn geplaatst onder dubbele gemetselde rond- en segmentbogen.

Het linkerpand, nr.32, heeft twee in elkaar overlopende klokgevels met op beide hoeken een natuurstenen voluut en bij de inzwenking een hardstenen dekplaat. Tussen de klokgevels een siermuuranker.

In het middelste pand, nr.30, links een samengesteld venster (zoals boven beschreven) en rechts een dubbele stalen deur met een houten schot erboven en zijlichten aan weerszijden. Boven de gevelopeningen driehoekige sluitstenen en vier aanzetkopjes. In het muurwerk boven de vensters ruit- en cirkelvormig siermetselwerk. In het midden van de gevel een teruggemetseld gevelvlak met een gestucte gevelplaat waar een tegeltableau in heeft gezeten. Tevens een hardstenen gevelsteen waarop staat dat de eerste steen door Wilhelmina L.C. Hyong is gelegd in Maart 1918. De dakkapellen hebben houten daklijstjes op klampen; de zijgeveltjes zijn geschubd.

Het rechterpand, nr.28, heeft twee trapgevels en twee zadeldaken. in het muurwerk boven de vensters ruitvormig siermetselwerk. In de gevel zit een tegeltableau met afbeelding en het jaartal 1918. In de beide geveltoppen een vierruitsvenstertje, daarboven een klein nisje.

De linkerzijgevel heeft een reeks van acht getoogde boogramen. Houten kozijnen met twee vertikale roeden. Eenvoudige houten daklijst, reeks muurankers.

De achterliggende werkplaats is onderverdeeld in een kantoorruimte aan de straatzijde en in een open werkruimtes die door dakramen van het sheddak worden verlicht. Het dak heeft een houten dakconstructie die met gietijzeren kolommen wordt ondersteund. Op nr. 32 een kleine kantoorruimte, het vroegere laboratorium; daarachter het verflokaal. Op nr. 30 het mannenatelier en op nr. 28 het vrouwenatelier.

Waardering

De plateelfabriek is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een sierraadfabriek uit het begin van de 20ste eeuw; de fabriek heeft voor Gouda tientallen jaren grote sociaal-economische betekenis gehad.

De plateelfabriek is van architectuurhistorisch belang vanwege de eenvoudige baksteenarchitectuur en de bijzondere samenhang tussen de ateliergevel aan de Raam, de werkplaatsen met de sheddaken en de kleischuur aan de Vest.

De fabriek is redelijk gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.

De fabriek heeft ensemblewaarde in samenhang met de andere onderdelen. De historisch-ruimtelijke relatie van de fabriek met de waterwegen en uitvalsroute van Gouda is bovendien van stedenbouwkundige waarde.

Nijverheid. De voorm. blekerij De Drie Notenboomen (Kattensingel 1-2) van de firma L. Jaspers & Zn. is een wit gepleisterd fabrieksgebouw met mansardedak uit 1849. De poortvleugel heeft een gebosseerde bakstenen poortomlijsting en in het boogveld een gepolychromeerd reliëf. De blekerij Het Wapen van Amsterdam (Blekerssingel 58) werd in 1900 gebouwd voor M. Peeters, mogelijk naar ontwerp van H.J. Nederhorst. Het drielaagse neorenaissance-gebouw heeft een lage zolderverdieping (droogzolder) met gietijzeren roosters. Als directiewoningen dienden de ernaast gelegen panden Blekerssingel 55-57 in rijke neorenaissance-stijl. De voorm. Koninklijke Goudsche Machinale Garenspinnerij (Turfsingel 32-34) , waar onder meer lonten voor kaarsen werden gemaakt, werd gesticht in 1861. De in 1865 gebouwde fabriek ging in 1916 door brand verloren en werd vervolgens vervangen door het nog bestaande complex met rationalistische details naar plannen van J. Hartkamp. De garenspinnerij is tot 1981 in bedrijf gebleven. De langgerekte bedrijfshal met ijzeren spantconstructie en het kantoorgebouw zijn in 1984 verbouwd tot cultureel centrum. De voorm. Plateelbakkerij Zuid-Holland (Raam 28-32) , gesticht in 1898, draagt sinds 1903 deze naam en is bekend geworden om haar jugendstil-aardewerk. In de periode 1910-'20 heeft men diverse nieuwe bedrijfsruimten toegevoegd. Een van de oudste gebouwen is de houten kleischuur (Vest 2; circa 1900). De fabriekshallen aan de kant van de Raam (1918) gaan schuil achter historiserende klok- en trapgevels. De werkplaatsen hebben sheddaken met een houten constructie op gietijzeren kolommen. De bedrijfswatertoren dateert van 1923. De voorm. kaasfabriek De Producent (Wachtelstraat 52) kwam tot stand voor de Coöperatieve Kaasproducentenvereniging tot Export van Volvette Goudsche Kaas onder Rijkskeurmerk (opgericht 1915). Van de fabriek resteren het enorme vierlaags kaaspakhuis met kleine getraliede vensters en het streng vormgegeven kantoorgebouw, beide gebouwd in 1919 naar ontwerp van P.D. Stuurman.

Adres

Raam 28
2801 VM Gouda

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0