Beemsters Wapen

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Aan oostzijde van Jisperweg gelegen STOLPBOERDERIJ van het Noordhollandse type, volgens gevelsteen gebouwd in 1884. De van eclectische details voorziene boerderij is grotendeels in streek-eigen bouwtrant uitgevoerd en draagt de naam "Beemsters Wapen" en heeft in de middenpartij twee paar openslaande (tuin)deuren, een oplossing die buiten de Beemster weinig voorkomt.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwde stolpboerderij met staartstuk aan de achterzijde. De boerderij heeft een schilddak dat boven het staartstuk overgaat in een zadeldak. Het schilddak heeft de noklijn haaks op de weg. Het voorste dakschild heeft zwarte geglazuurde Hollandse pannen, de overige dakschilden hebben rode Hollandse pannen. Het dakschild aan de rechterzijde (Z) heeft een vierkante schoorsteen.

De inwendige houten draagconstructie bestaat uit een vierkant met overstek boven de woning (W).

Het muurwerk is merendeels opgetrokken in rode baksteen, darswand en geveltop van het staartstuk zijn van hout. De voorgevel is symmetrisch en telt zes vensterassen. De voorgevel wordt door vier geblokte lisenen (pleisterwerk) verdeeld in drie gevelvlakken, elk met twee vensterassen. De nadruk ligt op het middelste gevelvlak (middenpartij), een topgevel bestaande uit twee bouwlagen onder flauw hellend, overstekend en haaks op het schilddak geplaatst zadeldak en voorzien van rijk gesneden windveren en gootlijsten. De begane grond van de middenpartij heeft twee dubbele paneeldeuren met glaspaneel (tuindeuren) en bovenlicht. De verdieping heeft een driedelig kozijn met hoger centraal schuifraam en smalle flankerende ramen onder trapsgewijs oplopende wenkbrauw in pleisterwerk. De wenkbrauw is gedecoreerd met het wapen van de Beemster. De flankerende gevelvlakken worden elk afgesloten door een houten hoofdgestel en hebben elk twee schuifvensters met T-profiel. De linkerzijde (N) bestaat merendeels uit een houten darswand (rabatdelen) op een plint in rode baksteen. De darswand heeft drie getoogde ijzeren stalvensters. Het tot de woning behorende gedeelte van de linkerzijde is in rode baksteen. De rechterzijde (Z) heeft door het staartstuk een grote lengte. Oorspronkelijke onderdelen zijn hier een getoogd schuifvenster nabij de voorgevel, een getoogde deuropening met bovenlicht en de genoemde gevelsteen.

De achterzijde (O) heeft rechts (O) de darsdeur en links de kopse zijde van het staartstuk. Deze kopse zijde heeft beneden een opgeklampte deur met bovenlicht en in de houten geveltop een opgeklampte transportdeur met tweelichts bovenlicht. De geveltop heeft gladde windveren en een eenvoudige makelaar. Tussen staartstuk en darsdeur bevindt zich een aangebouwde partij in hout die buiten de bescherming valt.

Waardering

De uit 1884 daterende stolpboerderij Beemsters Wapen is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van laat-19de-eeuwse boerderijbouw in de Beemster, waarbij eclectische details zijn gecombineerd met de streek-eigen bouwtrant en gebruik is gemaakt van baksteen voor het woongedeelte, hout voor het schuurgedeelte, een inwendige houten vierkantconstructie en een pannen stolpdak.

Adres

Middenweg 44
1463 HC Noordbeemster

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0