Begrafenis Bos - De Vrijwillige

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

WOONHUIS uit 1870, gebouwd naar ontwerp van A. van der Steur in Eclectische trant. Het pand is gebouwd in opdracht van verzekeringsmij "De Vrijwillige Liefde Beurs", die is opgericht in 1719. Het pand is gesitueerd in de gesloten gevelwand van de Korte Begijnestraat en behoort bij het naastgelegen pand Begijnestraat 16 (rijksmonumentnr. 19478).

Omschrijving

Het pand telt één bouwlaag en heeft een in bruine baksteen opgetrokken voorgevel met natuurstenen plint en verhoogde middenpartij, voorzien van puntgevel met overstekende geprofileerde daklijst. In het midden van de gevel een dubbel venster met houten geprofileerd deelzuiltje en spiegelboogvormige bovenlichten met glas-in-loodramen. Boven de vensterpartij bevindt zich een brede lijst, uitgevoerd als hoofdgestel met klein rondboogje in het midden van de kroonlijst. Op de rechthoekige gevelsteen daarboven staat het opschrift: 'Begrafenis Bos " De Vrijwillige Liefde Beurs" '. Aan weerszijden risalerende geveldelen met links een brede paneeldeur en rechts een venster met spiegelboogvormige bovenlichten. In het bovenlicht boven de deur is een lantaarn opgenomen. Hierboven elk een jaartalsteen: links 1719 en rechts 1870, verwijzend naar de stichting van de verzekeringsmaatschappij en het bouwjaar. De risalieten worden afgesloten door brede gootlijsten, uitgevoerd als hoofdgestel met uitkragende geprofileerde kroonlijsten. De puntgevel van de middenpartij is voorzien van een ronde gevelopening en een natuurstenen fries. De daklijst wordt bekroond door drie ornamenten.

Waardering

Het woonhuis uit 1870 is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een pand in Eclectische stijl naar ontwerp van A. van der Steur. Het pand heeft situationele waarde vanwege de ligging in het beschermde stadsgezicht Haarlem en sociaal-historische waarde wegens de verwijzing naar een vroege verzekeringsinstelling.

Verzekeringskantoren. Het voorm. kantoor van de in 1719 opgerichte begrafenisverzekering of ‘begrafenisbos’ De Vrijwillige Liefde Beurs (Korte Begijnestraat 14) heeft een eclectische gevel uit 1870 met verhoogd middendeel. De maatschappij is in 1952 gewijzigd in ‘De Onderlinge van 1719’. Het buurpand (nr. 16) diende als conciërgewoning. Door verbouwing van een 18de-eeuws pand ontstond in 1900 het voorm. kantoor van de Algemene Noord-Hollandsche Maatschappij van Levensverzekering (Spaarne 48) naar een jugendstilontwerp van J. van den Ban. Het portiek van de hardstenen onderpui bevat een reclametegeltableau vervaardigd door tegelbakkerij ‘De Distel’. Het voorm. kantoor van de Tweede Hollandsche Maatschappij van Levensverzekering (Kruisweg 70) werd in 1902 naar ontwerp van J. van den Ban gebouwd als kantoor voor de melkinrichting ‘Hartelust’ en in 1918 in aangepaste stijl verhoogd bij de verbouwing tot ver-zekeringskantoor. Het in rationalistische vormen en jugendstil-elementen uitgevoerde pand heeft diverse tuitgeveltjes en een hoektoren.

Adres

Korte Begijnestraat 14
2011 HC Haarlem

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0