Berkenrode: moestuin met tuinmuur en kas

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving onderdeel 5: ENSEMBLE VAN MOESTUIN MET TUINMUUR EN KAS

Ten zuiden van de oprijlaan gelegen ensemble van een moestuin met tuinmuur en een kas, behorende bij het complex historische buitenplaats Berkenrode. De moestuin wordt nagenoeg geheel door waterlopen omgeven met een 18de-eeuwse tuinmuur langs de westzijde en een deel van de noordzijde. In zijn vorm, rechthoek, en ligging gaat deze plek terug op de 18de-eeuwse aanleg. De westelijke tuinmuur is een in westelijke richting, naar achter hellende tuinmuur. Ook de pijlers van de toegangspoort hellen over. Aan de achterzijde wordt de muur geleed door steunberen. De muur is deels vervallen. De noordelijke muur staat te lood en is hoger, maar loopt in oostelijke richting na een knik, lager af. Voor dit lagere deel staat een kleine gemetselde kas, van later datum, met een glazen lessenaarsdak.

Waardering

Het ensemble moestuin met tuinmuur en kas is van algemeen belang:

- vanwege het tuinhistorisch belang vanwege zijn plaats in de aanleg, herinnerend aan de 18de-eeuwse formele aanleg;

- vanwege zijn functionele betekenis voor de buitenplaats.

Adres

Herenweg bij 129
2105 MG Heemstede

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0