Buitenplaats Goedenraad: Tuinsieraden

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving

TUINSIERADEN, bestaande uit a. hek b. bassin c. piedestals d. put ad a.: het betreft een smeedijzeren hek, XIXa, in L.XIV-stijl, tussen het kasteel en de noordelijke eindvleugel van de boerderij; het hek is opgehangen aan twee witgepleisterde pijlers, waarvan één vrij staat en de ander tegen de noordmuur van het kasteel aangebouwd is. ad b.: het betreft een rechthoekig natuurstenen bassin (één lange zijde is afgerond), XVIII-XIX, aan de uiterste oostzijde van de vijver; waarschijnlijk is het een overstortbak uit de tijd van de visvijvers. ad c.: er zijn drie natuurstenen piedestals: één in de middelste taxusring: vierkante vaasvormige baluster, L.XVI-stijl met acanthusbladmotief, wellicht ooit als voet voor zonnewijzer gemaakt. De twee andere, in het grindterras aan de oostgevel van het kasteel, hebben waarschijnlijk als dekplaten van kruispijlers gediend; dragen nu nieuwe vazen. ad d.: de put (XIXd ?) op de binnenplaats bestaat uit een ronde natuurstenen ring (borstwering) met vier mascarons; opbouw van smeedijzeren dunne getorste pijlers waarop bekroning met florale motieven, neo gotisch-romaans.

Waardering

TUINSIERADEN van algemeen belang

- vanwege de ouderdom

- vanwege de kunsthistorische waarden, zoals vormgeving

- als wezenlijke cultuurhistorische onderdelen van het totale complex

Adres

Meester Dr Froweinweg 61
6287 CB Eys

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0