Buitenverblijf van burgemeester Peter Joseph Voets

Horizontal tabs

Beschrijving

*Nr. 49. Ten N. en Z., alsook op het erf van verruigde meidoornhagen voorzien, alleenstaand U-vormig voormalig buitenverblijf van burgemeester Peter Joseph Voets (1876-1971), cf. literaire bron; vier woonhuistrav. en één bouwl. onder geknikt zadeldak (n // straat, mechanische pannen) met in totaal drie dakkapellen onder zadeldakjes, vlg. J. Geuns en E. Goossens van 1917, cf. hardstenen gevelsteen met moeilijk leesbaar jaartal 19[??] (fig. 168). Dienstgebouwen onder verspringende zadeldaken (mechanische pannen). Gekasseide stoepen op het erf. Aan de overzijde van de straat ligt een grotendeels met meidoorn omhaagde, van cement- en bakstenen pijlers met gecementeerde afwerking en centraal houten hek voorziene visvijver, eertijds een vlasroot deel uitmakend van het complex, thans aparte eigendom van de kerkfabriek. Opzij verankerde cementsteenbouw op gecementeerde plint met paneelwerk, onder vernieuwde kroonlijst. Gevels verlevendigd met bakstenen muurbanden, boogruggen en ruitversieringen, alsook met aflijnende getrapte fries, deels van cement- en baksteen. Voorgevel verder gemarkeerd door geprofileerde lisenen, gecementeerde muurband met dito paneelwerk en centrale puntgevelvormige bekroning met rondbogig spaarveld, ingeschreven rechth. dakvenster onder houten latei en gecementeerd boogveld met imitatievoegen, waarboven ruit van fel rode baksteen. Getoogde muuropeningen in geprofileerde omlijstingen op gecementeerde lekdrempels; bewaard houtwerk; bakstenen panelen op borstweringen; twee deuren met hardstenen trappen. Gelijkaardige, doch eenvoudiger zijgevels en achtergevel; N-zijgevel met twee betraliede getoogde keldergaten. Achteraan aansluitend, deels analoog verlevendigd, L. vormig dienstgebouw met van deels bewaard houtwerk voorziene, getoogde, halfronde en rechth. muuropeningen; latere O.-aanbouw onder doorlopend dakschild met recente poort; dito Z.-aanbouw van betonblokken onder lessenaarsdak (golfplaten). Iets latere, haakse W.-aanbouw, cf. bouwnaad, met bewaarde schuurpoort onder houten latei; ten N. en W. aangebouwde open schobben onder lessenaarsdaken (mechanische pannen); ten Z., recente haakse aanbouw van planken en betonblokken.

  • Afdeling ROHM Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 2366.
    De zeven torens, 10, 1995, p. 47-50, afbn.

Adres

Dommellaan 49
Kleine Brogel (Peer), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0