Bunkercomplex met drie bergplaatsen A39, A48 en A55 (25 n,q,t), twee levensmidde

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving

Het bunkercomplex bevat drie BERGPLAATSEN A39, A48 en A55 (25 n,q en t), twee LEVENSMIDDELENBERGPLAATSEN A42 en A50 (25o en r) en twee dubbele WATERTANKBERGPLAATSEN A43 en A52 (25p en s), die alle grotendeels onder het duin liggen.

De bergplaats A39 is niet aangetroffen. De bergplaats A48 ligt tegenover de kantoorbunker aan de oostzijde en bestaat uit een rechthoekige ruimte, uitgevoerd in baksteen en gewapend beton. De bergplaats A55 ligt tegenover de garage aan de westkant en is eveneens gebouwd in baksteen en gewapend beton.

De levensmiddelenbergplaats A42 ligt naast de woonschuilplaats A41, aan de noordkant en is uitgevoerd in baksteen. Deze bergplaats is te bereiken via een trap en bestaat uit een rechthoekige ruimte met een tongewelf. De A50 is identiek aan de A42 en bevindt zich in het duin ten oosten van de kantoorbunker.

De dubbele watertankbergplaats A43 ligt ten oosten van de A41 en A42 en is gebouwd in baksteen. De bergplaats bestaat uit een rechthoekige ruimte met een dubbel to ngewelf, waar de watertanks in gestaan hebben. De A52 is identiek aan de A43 en bevindt zich naast de kantoorbunker, aan de zuidkant.

Waardering

De bergplaatsen zijn van algemeen cultuurhistorisch belang:

- als representatief restant van de Atlantikwall die de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog langs de Nederlandse kust heeft laten aanleggen.

De bergplaatsen zijn van architectuurhistorisch belang:

- als representatief voorbeeld van Duitse bunkerbouw in beton en baksteen uit de Tweede Werel doorlog.

De bergplaatsen zijn van algemeen belang:

- vanwege de redelijke mate van gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.

De ensemblewaarden van de bergplaatsen bestaan uit:

- de ruimtelijke en functionele samenhang van de complexonderdelen onderling zowel als met de restanten van de kustbatterij Katwijk A 1 t/m 109, onderdeel van de Duitse Atlantikwall in het Nederlandse kustgebied;

- de beeldbepalende situering in het duingebied van Katwijk.

Adres

Katwijkse duinen
2225 JN Katwijk aan Zee

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0