Canterhuis (Scheepvaartmuseum)

Horizontal tabs

Beschrijving

PAND, vermoedelijk daterend uit de 15e eeuw, onderkelderd met twee verdiepingen en een schilddak. Voorgevel vernieuwd in het derde kwart 19e eeuw; rijk voorbeeld van het eclecticisme met boogfries onder de kroonlijst, geprofileerde togen boven de vensters van de tweede verdieping en getoogde vensteromlijstingen met stuckuiven. In hout overdekte kelder op zware eiken staanders met korbelen.

Voorts eiken balklagen uit de bouwtijd. Achterhuis van recenter datum.

Langs de op de haven uitkomende Brugstraat staan ook verschillende oude panden. Het Cantershuis (Brugstraat 26) heeft achter de rijk uitgevoerde eclectische voorgevel van omstreeks 1870 een interessante middeleeuwse kern. De houten kelderzoldering met onderslagbalk op standvinken is dendrochronologisch gedateerd op 1320. Het diepe huis bevat verder muurwerk en eiken balklagen uit de bouwtijd. Het achterhuis is van recenter datum. Het aan de andere zijde van de overbouwde steeg gelegen diepe pand Brugstraat 24 heeft de laat-15de-eeuwse gotische gevel behouden en heet daarom het ‘Gotische Huis’. Deze gevel is voorzien van geprofileerde, halfrond gesloten nissen - sommige nog met een driepastracering - tussen geprofileerde muurdammen. Een waterlijst markeert de overgang van de vroegere begane grond naar de verdieping. De houten vensters tonen de later ontstane vloerindeling. Van de oorspronkelijke stenen kruisvensters zijn alleen nog restanten over. De oorspronkelijke geveltop is in het begin van de 19de eeuw vervangen door een puntgevel. Het muurwerk van het achter de gevel liggende pand gaat terug tot de 14de eeuw. De kelder heeft onderslagconstructies uit de bouwtijd. De kapconstructie is waarschijnlijk 15de-eeuws. Het smallere en lagere achterhuis met stenen kruiskozijnen is waarschijnlijk rond 1500 opgetrokken. Het interieur bevat onder meer een vroegrenaissancistische schouw uit 1564. Vanaf omstreeks 1650 tot 1800 was in het pand een brouwerij en daarna een pakhuis (‘New York’) gevestigd; ten behoeve daarvan heeft men de vloerniveaus veranderd en de achterzijde van het voorhuis verhoogd. Sinds de in 1975 voltooide restauratie is het pand in gebruik als Noordelijk Scheepvaartmuseum en Niemeyer Tabaksmuseum (samen met nummer 26). In dezelfde straat staan nog verschillende panden met een middeleeuwse kern achter jongere gevels, te weten Brugstraat 13, 16, 17, 18 en 20.

Adres

Brugstraat 26
9711 HZ Groningen

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0