Cipierswoningen gevangenis

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding CIPIERSWONINGEN, bestaande uit een blok van zes woningen onder één kap, gesitueerd aan de oostzijde van de Hereweg ten zuiden van de toegangspoort van de cellulaire gevangenis, gebouwd in 1894 in opdracht van het Rijk naar ontwerp van justitie-architect J.F. Metzelaar in een ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De voorerven worden omzoomd door een eenvoudig smeedijzeren hekwerk. De woningen zijn thans particulier bewoond. Omschrijving De woningen zijn opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en tellen één bouwlaag en een zolderverdieping onder een gemeenschappelijk zadeldak, belegd met een grijze Hollandse pan. De woningen zijn voorzien van aan elkaar gespiegelde uitbouwtjes aan de achterzijde. De voorgevels zijn elk twee traveeën breed en opgemetseld van roodbruine baksteen. De zijgevels zijn witgepleisterd. De venster- en deuropeningen zijn licht getoogd gesloten met strekken. De deuren zijn voorzien van een tweedeligbovenlicht. De brede vensters bezitten hardstenen onderdorpels en een bovenlicht met een zesruits-roedeverdeling. Oorspronkelijk bezat ook de onderste helft van de vensters deze roedeverdeling. De vensters zijn aan weerszijden voorzien van houten roosterjalouzieën. De balklaag wordt gemarkeerd door smeedijzeren muurankers. De lage zolderverdieping bevat vensters met een zes-ruits en vier-ruits roedeverdeling. Tussen de hardstenen onderdorpels is een doorlopende band van reliëfmetselwerk aangebracht. De gevels worden beëindigd door een geprofileerde houten bakgoot met overstek. Waardering CIPIERSWONINGEN, van architectuurhistorisch en typologisch belang alsmede van belang als functioneel onderdeel van het complex van de cellulaire gevangenis.

Adres

Hereweg 132-142
9722 AA Groningen

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0