Complex De Armen de Poth: twee hofjeswoningen

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving

Het blokje met twee HOFJESWONINGEN is op het midden van het binnenterrein gelegen, aan het noordelijke uiteinde van de bebouwing. De voorgevel is op het noorden georiënteerd. De twee woningen zijn ondergebracht op een rechthoekige plattegrond, met daarop één bouwlaag met een zadeldak, bedekt met rode Hollandse pannen. Voor de woningen liggen kleine tuintjes, door heggen omzoomd.

De architectuur is uitermate sober. De gevels zijn opgetrokken uit een rode baksteen. Een iets donkere baksteen vormt de plint. Een gootlijst op klossen vormt de overgang naar het hellende dak. In het midden van de noklijn bevindt zich één schoorsteen.

De symmetrische voorgevel (noordzijde) van het woningenblok wordt door de vensters en de deuren geleed. Iedere woning heeft één deur en één venster. De deuren zijn aan de uiteinden van de gevel geplaatst. De houten deuren zijn verticaal geprofileerd en voorzien van een tweedelig bovenlicht. De schuifvensters hebben een 3x(1+2) roedenverdeling.

Op het dak bevinden zich twee dakkapellen met dubbele vensters met kruisvormige roedenverdeling. De dakkapellen hebben een geprofileerde daklijst en een plat dak.

De symmetrische achtergevel grenst aan een smalle steeg. Beide woningen hebben een achterdeur en een venster.

De linker zijgevel is vrijwel geheel blind en voorzien van een gepleisterde laag. Een klein vierkant venster bevindt zich in het midden van de eerste bouwlaag.

De rechter zijgevel is vrijwel identiek aan de linkerzijgevel, maar heeft twee kleine vensters meer. Rechts in de eerste bouwlaag en in het midden van de topgevel bevinden zich vierkante vensters met een kruisvormige roedenverdeling.

Het interieur van de woningen is sober. De indeling van de ruimten is nauwelijks gewijzigd. Een smalle gang geeft toegang tot de daarachter gelegen keuken. Naast de gang bevindt zich de enige kamer van de woning. De bovenverdieping bestond aanvankelijk enkel uit zolderruimte. Later zijn hier veelal kleine kamers in aangebracht.

Waardering

Complex De Armen de Poth is van algemeen belang vanwege zijn architectuur- en cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een gaaf en zeldzaam woningcomplex voor ouderen en vanwege de grote mate waarin dit deel bijdraagt aan de ensemblewaarde van het uit de middeleeuwen stammende complex.

Adres

Coninckstraat 67/04
3811 WG Amersfoort

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0