De Binckhorst

Horizontal tabs

Beschrijving

Voormalig KASTEEL 'De Binckhorst', gebouwd in de 17e, verbouwd in de 18e eeuw, bestaande uit een middenpartij en twee naar voren springende vleugels, torentje, 18e-eeuws ingangshek.

Buitenplaatsen. Al in 1308 vermeld, maar in de huidige vorm teruggaand op de vroege 17de eeuw en verbouwd in de 18de en 19de eeuw is kasteel De Binckhorst (Binckhorstlaan 149). Het gebouw heeft twee zijvleugels en een torentje met tentdak. In 1935 is een ingrijpende restauratie uitgevoerd onder leiding van H.H. van Zeggeren. Van de rond 1580 gestichte buitenplaats Oostduin (bij Wassenaarseweg 44) is het huis in de 19de eeuw gesloopt. Wel resteren de portierswoning (18de eeuw) bij de toegang en het opvallende achtzijdige tuinhuis (circa 1650) in het midden van de door H.A.C. Poortman ontworpen landschappelijke parkaanleg (1890). Eveneens rond 1580 gesticht is de buitenplaats Arensdorp (bij Wassenaarseweg 64-66) , waarvan het huis kort na de Tweede Wereldoorlog werd gesloopt. Bij de toegang staat het met riet gedekte ‘Huis De Rietjes’, dat vanaf circa 1700 in fasen tot stand kwam. Ten oosten van het Haagse Bos liggen de voorm. buitenplaats Reigersbergen (Leidsestraatweg ong.), waarvan de door H. Copijn ontworpen landschappelijke aanleg (circa 1875) behouden bleef, en de buitenplaats Marlot (Leidsestraatweg 77). De laatste werd eind 16de eeuw gesticht en kwam in 1640 in bezit van David Marlot. Het huidige huis ontstond waarschijnlijk eind 17de eeuw uit de oude hofstede ‘de Blaauwe Camer’, waaraan vermoedelijk eerst een onderkelderde stenen herenkamer werd toegevoegd. Bij verdere verbouwingen in de 18de en 19de eeuw kwam het huidige wit gepleisterde herenhuis tot stand. De parkaanleg omvat zowel elementen uit de late 17de eeuw als een langgerekte vroeg-19de-eeuwse landschappelijke aanleg met slingerpanden en slingerende vijver. De verandering in openbaar park, na aankoop door de gemeente in 1917, is uitgevoerd naar plannen van P. Westbroek. Nabij het huis staan drie fruitmuren (17de-18de eeuw), waaronder een laat-17de-eeuwse retranchementenmuur. Ter plaatse van de voorm. moestuinen liggen nu tennisvelden en staat een vroege tennishal (Leidsestraatweg 75; circa 1927, J.J. Brandes). De naam van de aan de zuidwestzijde van Den Haag gelegen buitenplaats Meer en Bos (bij Heliotrooplaan 5) is ontleend aan het Segmeertje dat in de 19de-eeuwse landschappelijke aanleg is opgenomen. Het park vertoont restanten van een oudere formele aanleg. In het park ligt een van oorsprong 18de-eeuwse boerderij (Heliotrooplaan 5), nu in gebruik als restaurant.

Adres

Binckhorstlaan 149
2516 BA 's-Gravenhage

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0