De Horst (Schiermonnikoog)

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

De RECREATIEWONING De Horst te Schiermonnikoog is gelegen in de duinen, aan een oost-west gelegen pad dat loopt vanaf de Badweg naar de vuurtoren van Schiermonnikoog. Dit duingebied is in de twintiger en dertiger jaren van deze eeuw bebouwd met recreatiewoningen. In die periode was Schiermonnikoog in particulier bezit van de Duitse graaf H. von Bernstorff Wehningen, die voor dit gebied onder andere bepaalde dat te bouwen huizen rieten daken moesten hebben, en zo een vorm van particulier welstandstoezicht uitoefende. 'De Horst' is georiënteerd naar het Vuurtorenpad, staat als het ware met het duin in de rug en voegt zich met haar organische vormen in het landschap. De woning is in 1936 of 1937 gebouwd naar ontwerp van de architect P. Venstra, die ook op Ameland vergelijkbare woningen op zijn naam heeft staan. Het ontwerp bezit elementen van de Engelse Landhuisstijl. De woning is intern gemoderniseerd, binnen de nog oorspronkelijke plattegrond. Een glazen windscherm vóór de veranda, en één op de wanden ervan zijn van later datum en vallen buiten de bescherming van rijkswege.

Omschrijving

De recreatiewoning De Horst heeft een asymmetrische plattegrond, die met name aan de voorzijde wordt gedomineerd door een grote en een kleine cirkelvorm, die gescheiden van elkaar blijven door een tussenliggend langwerpig volume. De kleine cirkelvorm gaat aan de rechterzijde over in een rechthoekige vorm. De woning is opgetrokken uit gepotdekselde, geteerde planken in één bouwlaag met vliering, onder rondgaand tentdak. Een dakkapel aan de oostzijde is zo groot dat een uitbouw ontstaat. Het dakschild van de hoofdvorm loopt hier zeer laag door, waarbij de gevel enigszins verzonken in het duin staat. Het rieten dak is afgewerkt met oranje rietvorsten op de top, de nok en onder het dakkapelvenster. De asymmetrische voorgevel wordt overheerst door doorlopende zesruits vensterpartijen aan weerszijden van een iets teruggelegen zesruits rondboogdeur. De linker vensterpartij loopt rondom door tot in de achtergevel; de rechter eindigt in een blinde rechte wand. Een veranda met gepotdekselde wanden en glazen windscherm bevindt zich voor de ingang. Twee houten bloembakken zijn eraan bevestigd, waarin de eerder genoemde cirkelvormen terugkeren.

Laag in de rechter zijgevel een grote rietgedekte dakkapel, met drie vierkante vierruitsvensters en oranje vorsttegels als lekdorpel. Onder de dakkapel een kelderluik. De achtergevel wordt gevormd door de uitloop van de grote rondlopende vorm aan de linkervoorzijde en een met een lichte knik daarop aansluitend recht deel. Aan het eind van de ronding bevindt zich een houten deur met dubbel gestapeld bovenlicht en drieruits zijlichten. Aan weerszijden van de genoemde knik twee vierruitsvensters.

De PLATTEGROND van het verder gemoderniseerde interieur is origineel, met in de grote cirkelvorm de woonkamer en de keuken; aan de rechterzijde twee slaapvertrekken; centraal een gang die het huis doorsnijdt met aan elk uiteinde een buitendeur.

Waardering

De in 1936/1937 gebouwde recreatiewoning De Horst te Schiermonnikoog is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van het zich ontwikkelende toerisme in de eerste helft van deze eeuw;

- vanwege de toegepaste bouwstijl, met elementen van de Engelse Landhuisstijl, op kleine schaal uitgevoerd;

- vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van het ontwerp;

- vanwege de zeer hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur;

- vanwege de zeer hoge kwaliteit van de visuele relatie van het object met het duinlandschap;

- vanwege het belang voor het oeuvre van de architect.

Recreatiewoningen. Op Schiermonnikoog staan enkele vermeldenswaardige vooroorlogse zomerwoningen. De in 1917 voor dhr. Timmer gebouwde woning Enno (Badweg 43) is opgetrokken met asbestcementplaten en beton. De woningen Opduin (Badweg 30; 1913) en Anagber (Badweg 115; 1917) zijn beide rond 1920 op hun huidige plaats herbouwd. De toenmalige eigenaar van het eiland, graaf Von Bernstorff-Wehningen, bepaalde dat de huizen in de duinen rieten daken moesten hebben. Voorbeelden van huizen met rieten daken zijn Tirelire (Badweg 16; circa 1925), Efkes lins (Vuurtorenpad 26; circa 1930), De Bungalow (Vuurtorenpad 22; circa 1930), De Orebijt (Badweg 18; 1937) en De Horst (Vuurtorenpad 24); het laatste is rond 1936 gebouwd naar plannen van P. Venstra.

Adres

Vuurtorenpad 24
9166 RW Schiermonnikoog

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0