De Lingehaven in Gorinchem / Gorkum

Horizontal tabs

Beschrijving

De Lingehaven in Gorinchem / Gorkum

Gorinchem wordt doorsneden door het riviertje de Linge. Op het zuidelijk eind van de Linge in het vestingstadje ligt de Lingehaven. Van oudsher van groot belang voor het floreren van de economie.

Aan de Havendijk stond molen ‘De Eendracht’, die olie uit zaden perste. Op de havendijk bevonden zich opslagplaatsen voor hout. Er waren verder bierbrouwerijen en pottenbakkerijen.

Drie houten bruggen

In de middeleeuwen lagen er drie houten bruggen over de haven: de Korenbrug, de Visbrug en de St. Pieter- (Peter)brug. Er was een open verbinding met de Boven-Merwede tot 1793. In verband met de verdedigingswerken van de stad werd de Korenbrug vervangen door een waterkering tegen het hoog water in de Linge. De waterkering bestond uit een stenen brug met vijf openingen en een schotbalkafsluiting.

Later werd de stenen Korenbrug vervangen door een dubbele houten draaibrug en de Peterbrug werd een dubbele houten ophaalbrug. Dat gebeurde ook met de Visbrug. Er kwam een tweede sluis tegen het hoge water van de Merwede (1825) waardoor de hele haven een grote schutkolk werd. In 1872 werd die lange schutkolk ingekort.    

Haven sluiten?

De functie voor de doorgaande scheepvaart verviel door de aanleg van het Merwedekanaal. Alleen schepen die Gorcum als thuishaven hadden gebruikten de Lingehaven nog. Vanaf 1950 wilde men de haven sluiten en er een parkeerplaats voor in de plaats leggen. Het was de tijd dat men - in vele historische steden - grote rijbanen dwars door de stad wilde aanleggen om de auto’s te laten zoeven.

Al snel sloeg de stemming om, men kreeg aandacht voor het historisch erfgoed. Zo ook in Gorinchem. Haven en sluis bleven open, maar alleen voor recreatievaart. Er kwamen nieuwe bruggen, een nieuwe sluis en de kademuren werden hersteld. Rijkswaterstaat nam het voor een groot deel in handen en voor zijn rekening (1983).

Vliegwieleffect

Het had een vliegwieleffect. Ook andere punten en vestingwerken in de stad werden gerestaureerd. In 1988 werd de Lingehaven door het Rijk weer overgedragen aan het gemeentebestuur.

De Lingehaven is Rijksmonument (16441)

https://www.mooigorinchem.nl/nl

Adres

Eind 5
4201 CP Gorinchem

Openingstijden

6.00 - 24.00 uur 

Telefoonnummer

0183-631525

Facilities

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0