De Oude Kerk

Horizontal tabs

Beschrijving

De geschiedenis van De Oude Kerk gaat terug tot circa 1250, toen Amsterdam een kleine nederzetting aan de Amstel was. Behalve voor de uitoefening van het geloof deed de kerk ook toen al dienst voor meer wereldse zaken, zoals het boeten van netten en de reparatie van zeilen. De kerk was een ontmoetingsplaats voor handelaren en er werden toneelstukken gegeven. Deze oudste overdekte openbare plek van Amsterdam kreeg daarom de bijnaam ''Huiskaemer van Amsterdam''.

De Oude Kerk ziet er nu wel uit als een kerk uit een stuk, maar werd niet in een keer gebouwd. Al vanaf het begin van de veertiende eeuw werd de kerk uitgebouwd en in de zestiende eeuw kreeg het zijn huidige gedaante. Deze uitbreidingen, evenals de verfraaiingen, hielden gelijke tred met de bloeiperiodes van Amsterdam. Aan de buitenkant zijn dan ook de verschillende stijlen van ruim vijf eeuwen bouwgeschiedenis af te lezen. De zijkapellen bijvoorbeeld werden in fases aan de kerk gebouwd. De Hamburger en Binnenlandvaarderskapel stammen uit 1493 en de Weitkoperskapel uit 1506 en zijn aan de Noordbeuk aangebouwd. De Lysbeth Gavenkapel, Huiszittenkapel en Smidskapel aan de Zuidbeuk zijn uit 1503. De Doopkapel is van 1505 en werd vanaf 1678 het familiegraf van Cornelis de Graeff. De houten overkapping van de kerk is 22 meter hoog en is de grootste en oudste houten overkapping in Europa

De collectie

Het exterieur en interieur van de kerk vormen de collectie van de Oude Kerk. De kerk kent talloze bezienswaardige plekken waaronder het Vater-Müller orgel uit 1724. Componist en organist Sweelinck was vierenveertig jaar lang de hoofdbespeler van de voorloper van dit orgel en hij ligt in de kerk begraven. Het Transeptorgel stamt in eerste aanleg uit 1658 en is vervaardigd door de beroemde orgelmaker Hans Wolff Schonat. In de jaren 1964 en 1965 werd in de oude orgelkast een nieuw orgel gebouwd.

Bijzonder zijn de zerkenvloer en diverse praalgraven van Nederlandse zeehelden, waaronder dat van Jacob van Heemskerck. Onder de ruim 2500 grafzerken in de kerk bevindt zich bovendien het graf van Saskia van Uylenburgh, de eerste echtgenote van Rembrandt. Een herdenkingsplaat herinnert aan een andere beroemdheid die in de Kerk begraven ligt, namelijk Kiliaen van Rensselaer, die een van de Nederlandse grondleggers van de voorloper van het moderne New York is.

De gewelfschilderingen en de houten beelden aan de kap werden in de tweede helft van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw aangebracht. Drie gebrandschilderde glazen in de Maria Kapel dateren uit 1555. De twee grote glazen zijn gemaakt door Digman Meynaert naar ontwerp van Lambert van Noort. Het kleinere glas met het Sterfbed van Maria is door Dirck Crabeth vervaardigd. In het koor staan nog koorbanken, misericorden genoemd uit de katholieke tijd, voorzien van voorstellingen die spreekwoorden en gezegden uitbeelden. Van het Heilig Graf is nog het baldakijn te bewonderen.

In de kooromgang herinnert een gebrandschilderd raam van Jan van Bronckhorst aan de Vrede van Munster (1648). De wapens van de burgemeesters van de stad tussen 1578 en 1800 kregen een plaats in de beide glazen aan weerszijden van de kooromgang. In 1681 werd het koor afgesloten met een koperen koorhek. Daarboven werd een tekst ingebracht die luidt: 't misbruyk in Godes kerCk allengskens, Is hier weer afgedaEn in 't IaEr zeventiCH acht (XVº), een verwijzing naar de alteratie van 1578. 

De Preekstoel en dooptuin zijn beide gebouwd in de zeventiende eeuw. Te bezichtigen zijn ook de Collegekamer van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap (1571) en de Kerkmeesterskamer (1612) de oude Huiszittenmeesterskamer, die later door de Kerkmeesters in gebruik werd genomen.

De IJzeren Kapel die zich boven de librije bevindt, fungeerde als stadsarchief. Daar werden de belangrijke documenten van de stad Amsterdam bewaard.

Vandaag

In 1998 werd een langdurige restauratie afgesloten. Sindsdien kan De Oude Kerk het hele jaar door bezocht worden. Rondleidingen zijn op aanvraag mogelijk. Regelmatig vinden grote en kleinere tentoonstellingen plaats.

Voor kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs zijn er educatieprojecten in de vorm van speurtochten door de kerk.

Naast monument en museum is De Oude Kerk nog steeds een kerk (Hervormd) en regelmatig worden (orgel)concerten en culturele activiteiten georganiseerd.

Adres

Oudekerksplein 1 (ingang Zuidzijde Oudekerksplein)
1012 GX Amsterdam

Telefoonnummer

020-6258284

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0