De oudste nog werkende watertoren van Nederland

Horizontal tabs

Beschrijving

In de duinen bij Scheveningen, tussen Harstenhoek en Meijendel, ter hoogte van de Pompstationweg, staat een oude watertoren. Deze monumentale toren is in 1874 gebouwd toen de Haagse Duinwaterleiding begon met het 'winnen' van drinkwater uit de duinen. In 1990 is de kap gerenoveerd en in 1994/1995 is de buitenkant gerestaureerd. Sinds 1995 nestelt een torenvalk in de watertoren.

De nog werkende watertoren heeft de status van rijksmonument. De toren is ontworpen door architect L.A. Brouwer en is gebouwd in neoclassistische stijl. Opdrachtgever was  het Haagse Duinwaterleidingbedrijf (tegenwoordig Dunea genaamd).

Waarom een watertoren?

In de 19de eeuw werd ontdekt dat verontreinigd drinkwater cholera en tyfus veroorzaakte. Om dat te voorkomen werden waterleidingsystemen ontwikkeld, waarmee natuurlijk gezuiverd water in schone gebieden zoals de duinen werd gewonnen.

Vanaf 1856 bouwde men ruim 260 drinkwatertorens. Nu zijn er daar nog ongeveer 175 van over, waarvan minder dan een kwart nog in gebruik is. De Scheveningse watertoren is de oudste nog dienstdoende toren.

Hoe functioneert een watertoren? Grootste wateropslag van Zuid-Holland

De watertoren moet eventuele drukverschillen in het drinkwaternet opvangen. Als de stroom uitvalt en de pompen stil komen te staan, dan houdt de grote hoeveelheid water in de watertoren voor een à twee minuten de druk op het leidingnet, totdat de noodstroomvoorziening op gang is gebracht.

Door het hoogteverschil tussen het water bovenin de toren en het water in de waterleidingen, wordt er op natuurlijke wijze druk gecreëerd, namelijk dankzij de zwaartekracht en het systeem van de ‘communicerende vaten'. Watertorens zijn om die reden altijd hoge bouwconstructies. Ver boven het omringende maaiveld. Zie de video http://www.youtube.com/watch?v=OdADKOwDVxk.

Grootste wateropslag van Zuid-Holland

Door zijn twee reservoirs van respectievelijk 1000 en 1200 m³, kan deze toren het meeste water opslaan van Zuid-Holland. De toren heeft een hoogte van 48,74 meter. Aan het eind van de 20e eeuw is de toren gerestaureerd. Hij is nog steeds in gebruik.

Toen ontdekt werd dat duinen water filteren, zijn meteen alle plannen voor de aanleg van wegen en huizen stop gezet. Hierdoor zijn de duinen goed behouden gebleven. Er heeft nog wel lang een trein tussen Rotterdam en Scheveningen door het duingebied gereden. Deze lijn is in de jaren ‘60 opgeheven.

Rivierwater

Toch heeft waterwinning het duingebied ook veranderd. Voor het inlaten van rivierwater kwamen infiltratieplassen in de duinen. Deze moesten uitdroging van de duinen voorkomen. Het rivierwater bevatte echter voedingsstoffen waardoor de plantengroei enorm toenam. Plassen groeiden snel dicht met riet en de oorspronkelijke planten verdwenen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor waterwinning met behoud van de natuur. Door het gebruik van andere technieken zijn de infiltratieplassen minder belangrijk. Ook wordt het ingelaten water beter gezuiverd zodat er geen onwenselijke voedingstoffen in zitten.

Torenvalk 

Vanaf 1 maart is het mogelijk weer live mee te genieten met de avonturen van de torenvalk. Dat de torenvalk populair is, blijkt uit de cijfers. Op 25 maart 2013, hebben maar liefst 36.000 mensen de torenvalk bekeken.  Er gebeurt genoeg in de nestkast, het blijkt een geliefde plek te zijn. Na de beelden goed bekeken te hebben, blijkt het dat er meerdere vrouwtjes en mannetjes langs zijn geweest. De torenvalk die nu het meest gezien wordt, is een 2e jaars mannetje.

Als de Scheveningse torenvalk zich niet laat zien, kunt u daarnaast bij andere nesten een kijkje nemen via webcams: http://www.beleefdelente.nl/torenvalk

Adres

Pompstationweg 351
2597 JV gravenha

Telefoonnummer

088-3474747

E-mailadres

www.dunea.nl/contact

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0