De Porceleyne Fles, binnentuin

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

De keramiekfabriek De Porceleyne Fles verplaatste haar werkzaamheden in het tweede decennium van de twintigste eeuw naar de Rotterdamseweg. Dit complexonderdeel, een BINNENTUIN, behoort tot die eerste bouwperiode. In en rondom de tuin zijn bouwkeramische produkten tentoongesteld. Aan de westzijde van de tuin bevindt zich de bogen-GALERIJ (arcade), waarmee De Porceleyne Fles op de Wereldtentoonstelling te Parijs van 1900 de hoofdprijs verwierf. De specifieke flesgroene kleur van de galerij is verkregen door het verwerken van uraniumoxide. De tuinaanleg kenmerkt zich door een geometrische vormgeving. De bouwkeramische elementen in en rondom de tuin zijn vervaardigd in verschillende bouwstijlen, waaronder historiserende en expressionistische vormen. Het in 1930 toegevoegde kantoor- en fabrieksgebouw begrenst de tuin aan de oostzijde, het tegelijk met de tuin gebouwde fabrieksgebouw in traditionalistische bouwtrant begrenst de tuin aan de noordzijde. Hier is in de jaren 1990 een glazen uitbouw gerealiseerd.

Omschrijving

De rechthoekige binnentuin is voorzien van een rechthoekige vijver met afgeschuinde hoeken. Op de korte zijde van de vijver ligt een smalle tuinstrook, die wordt gemarkeerd door gebogen keramische tegels. Deze tegels zijn eveneens rondom de vijver aangebracht. De vijver en de strook zijn gelegen in een grasveld. Naast de vijver bevindt zich een keramische fontein met figuratieve motieven. De aan de westzijde van de tuin gelegen bogengalerij is opgebouwd uit een reeks van bouwkeramische bogen in verschillende historiserende stijlen, waaronder de Neo-Romaanse stijl, de Neo-Gotiek en het Oriëntalisme.

Waardering

De binnentuin met arcade is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde.

De binnentuin met arcade heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een specifieke bedrijfstak, die van groot belang was en is voor de ontwikkeling van de voor de regio Delft kenmerkende keramische industrie. Het binnentuin met arcade heeft architectuurhistorische waarde vanwege de veelvuldig toegepaste, door het bedrijf zelf vervaardigde bouwkeramiek, een bouwmateriaal dat in de eerste decennia van de twintigste eeuw van grote invloed was op de ontwikkeling van de architectuur. Daarnaast heeft het complexonderdeel architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een bijzondere ontwikkeling in de toepassing van bouwmaterialen.

Het complexonderdeel heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele relatie met de overige rondom de tuin gesitueerde complexonderdelen.

Het complexonderdeel is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Adres

Rotterdamseweg 196
2628 AR Delft

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0