De Rode Hoed (Amsterdam)

Horizontal tabs

Beschrijving

Deze oudste en grootste nog bewaard gebleven schuilkerk van Nederland is bij het grote publiek vooral bekend als decor voor verschillende televisie-uitzendingen van de VARA en als debatcentrum. De Rode Hoed dankt zijn naam aan de hoedenmakerij die hier in de zeventiende eeuw gevestigd was. 

In het begin van de zeventiende eeuw was aan de Keizersgracht 102, 104 en 106 een hoedenmakerij en woonhuis gevestigd. De stenen hoed in de gevel herinneren nog aan deze functie. In 1630 kochten twee Remonstrantse gemeenteleden uit de stad de panden aan de Keizersgracht 102 tot en met 108 op, samen met het houten gebouw achter de gevels van nummer 104 en 106. De locatie was daardoor zeer geschikt voor de bouw van een schuilkerk. Het was de Remonstrantse Broederschap in Nederland namelijk ten tijde van de Republiek verboden om kerkdiensten in het openbaar te houden.

Vrijburg

Op de plek van het houten huis - dat van de straatkant niet zichtbaar is - bouwde de Broederschap in hoog tempo een neo-klassieke kerk met de naam Vrijburg. De binnenkant van de nieuw gebouwde kerk bestond uit een houten constructie met twee sets galerijen en houten pilaren. De kerk was bereikbaar via een ingang op de nummers 102 en 108. Na verloop van tijd kocht de Broederschap de achter- en naastgelegen panden op om te voorkomen dat de kerkdiensten door ‘burengeluid’ verstoord werden. Tot 1957 deed Vrijburg dienst als kerkgebouw voor de Remonstrantse gemeenschap.

Debatcentrum 

Pastor en schrijver Huub Oosterhuis ontdekte iIn 1989 dat Vrijburg leegstond. De voormalige kerk kon volgens hem goed dienen als ruimte waar discussies gevoerd konden worden over zingeving. In september 1999 vond de officiële opening plaats van debatcentrum De Rode Hoed, zoals het pand vanaf toen heette. Naast debatcentrum is de voormalige schuilkerk ook het decor voor televisieprogramma’s geweest van de VARA, zoals Sonja op zaterdag en Het Lagerhuis.

Adres

Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam

Openingstijden

Kijk voor het programma in de Rode Hoed op www.derodehoed.nl.

Telefoonnummer

020-6385606

E-mailadres

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0