De Stad Rotterdam

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

KAASPAKHUIS, genaamd 'DE STAD ROTTERDAM', gebouwd in 1888 in Ambachtelijk traditionalistische trant, gelegen in de rooilijn direkt aan de weg aan de noordzijde van de Nieuwe Haven in het beschermde stadsgezicht van Edam. Het kaaspakhuis is via een tussenlid van een bouwlaag verbonden met het pand Voorhaven 34 (1934).

NB: het tussenlid en het pand aan de Voorhaven vallen niet onder de bescherming.

Omschrijving

Kaaspakhuis, gebouwd op rechthoekige plattegrond, bestaande uit drie bouwlagen en een zolderverdieping onder mansardekap met de noklijn evenwijdig aan de weg en bedekt met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Op het dak is een ontluchtingstoren ontworpen met houten horizontale lamellen en zinken puntdak met decoratieve lijst. De dakkapel aan de zuidzijde is niet origineel. De gevels zijn opgetrokken in rood/bruine baksteen op gecementeerde plint waarin ventilatieopeningen met roosters.

De symmetrische voorgevel (Z) is zeventien vensterassen breed en wordt horizontaal geleed door zandstenen speklagen tussen de bouwlagen en afgesloten door een gootlijst op een uitgemetselde decoratieve cordonlijst op gemetselde consoles. Ter hoogte van de vloeren bevinden zich reeksen muurankers. De middelste as bevat op elke bouwlaag opgeklampte dubbele hijsluiken met getoogde bovenzijde, op de derde bouwlaag onder ontlastingsboog. De overige assen bevatten op elke bouwlaag getoogde houten zes-ruitsvensters met houten vensterbanken onder in rode bakstenen uitgevoerde ontlastingsbogen met zandstenen sluitsteen. Tussen de eerste en de tweede bouwlaag is ter weerszijden van de hijsluiken de naam van het kaaspakhuis in reliëf ter breedte van zeven traveeen in zandsteen uitgevoerd: 'DE STAD ROTTERDAM'. Links van de deuren op de begane grond is, tussen de eerste twee vensters onder de vensterbanken, een hardstenen plaat aangebracht met de tekst: 'DE EERSTE STEEN GELEGD/DOOR/JAN DE BOER/OUD 2 JAAR EN 8 MAANDEN/3 NOVEMBER 1888'.

De linker zijgevel (W) bevat ter hoogte van de zolderverdieping, links en rechts van de gedeeltelijk uitgemetselde schoorsteen, drie getoogde zes-ruitsvensters en muurankers.

De rechter zijgevel (O) bevat ter hoogte van de zolderverdieping zes getoogde zes-ruitsvensters en muurankers.

De achtergevel (N) bevat voor de oorspronkelijke deuropening in de middenas op de begane grond de aansluiting van het tussenlid. De gevel is zeventien vensterassen breed en is symmetrisch ingedeeld. De overige assen bevatten op elke bouwlaag getoogde zes-ruitsvensters. Ter hoogte van de vloeren bevinden zich reeksen muurankers.

Waardering

Het kaaspakhuis 'De Stad Rotterdam' is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische en typologische waarde als zeldzaam en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een kaaspakhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw en daarnaast van situationeel belang wegens de beeldbepalende ligging aan de noordzijde van de Nieuwe Haven in het beschermde stadsgezicht van Edam.

Kaaspakhuizen. Het rond 1630 gebouwde pakhuis Voorhaven 37 is uitgevoerd met trapgevel en gekoppelde deur- en vensterkozijnen. Resten van een 17de-eeuws houtskelet bevat het dubbele pakhuis Schepenmakersdijk 2 met gekoppelde houten topgevels (eerste helft 18de eeuw). Kaaspakhuizen met een klokgevel zijn Voorhaven 127 (1740), Voorhaven 129 (1778) en het pakhuis Edam (Voorhaven 131; derde kwart 18de eeuw). Eind 19de eeuw bouwde men tal van pakhuizen aan de Nieuwehaven, vaak verbonden met panden aan de Voorhaven. Een van de grootste is De Stad Rotterdam (Nieuwehaven 19), gebouwd in 1888 met neorenaissance-elementen. Drielaagse pakhuizen met trapgevels zijn De Toekomst (Nieuwehaven 66; circa 1890) en De Koe (Nieuwehaven 54; 1938). Mansardedaken hebben de tweelaagse pakhuizen De Vlijt (Nieuwehaven 61) en De Volharding (Nieuwehaven 63; circa 1915; met woonhuis op nr. 64).

Adres

Nieuwehaven 19
1135 VJ Edam

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0