De Waterlelie

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Temidden van rondomgaande tuin tussen Zonnelaan en Zuider Buiten Spaarne gelegen VILLA genaamd: "de Waterlelie", in 1917-1918 gebouwd naar ontwerp van J.B. van Loghem in opdracht van M.G. Jonker. De bouwstijl toont invloed van expressionistische Duitse villa-architectuur uit het begin van de 20ste eeuw. Van Loghem vergrootte het pand in 1921 met een garage en verbouwde de woonkamer in 1929. Het glas-in-lood werd vervaardigd door Bogtman te Haarlem.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwde villa, bestaande uit souterrain, parterre, verdieping en kapverdieping. Het pand is opgetrokken in baksteen die geheel is bepleisterd met een ruwe pleister, in de bouwtijd bekend als "terra nova" stuc. Onder de gootlijsten bevinden zich opvallende reeksen overhoekse consoles die zijn uitgevoerd in beton. De kap is een samengesteld schilddak bedekt met zwarte Hollandse pan. Elk dakvlak heeft een dakkapel. De noklijn van de hoofdkap loopt evenwijdig aan de Zonnelaan.

De rechthoekige hoofdvorm van het huis bestaat uit een lange voor- en achterzijde, respectievelijk evenwijdig aan de Zonnelaan (W) en aan het Zuider-Buiten Spaarne (O) en uit twee kortere zijden op het noorden en zuiden. De woonvertrekken liggen aan de oost- en zuidzijde. De entree en dienstvertrekken aan de noord- en westzijde.

De voorzijde (W) is symmetrisch en heeft in het midden een driezijdige uitbouw van maaiveld tot gootlijst. De uitbouw is in sierbeton uitgevoerd. Boven de gootlijst bevindt zich een in het gevelvlak gehouden dakkapel in "terra nova" stuc die, boven de ook hier door de opvallende consoles gedragen gootlijst, wordt afgesloten door een dwarskap. De dakkapel heeft aan de voorzijde een horizontaal vierdelig venster met glas-in-lood. De uitbouw heeft op de parterre driezijdig beëindigde openingen die in het brede middenvlak dubbel van afmeting zijn. Op de parterre vormt de uitbouw een portiek die door enkele treden wordt bereikt. Hierachter is de in het gevelvlak gehouden hoofdingangspartij die bestaat uit een driedelig kozijn met centrale paneeldeur geflankeerd door glas-in-lood. Op de verdieping heeft de uitbouw verticale vensters, waarvan er in het brede middenvlak twee naast elkaar zijn geplaatst. Deze vensters verlichten het trappenhuis en zijn bezet met gekleurd glas-in-lood, voorstellende de vier seizoenen. De centrale uitbouw wordt op de parterre geflankeerd door drie kleine, hooggeplaatste vierkante vensters en op de verdieping door midden in het gevelvlak geplaatste tweeruitsvensters. Al deze vensters in de voorgevel hebben glas-in-lood. Tegen de zuidzijde staat een verdiepingloze uitbouw met aan de straatzijde (W) een vijfdelige vensterreeks. De overige zijden van het huis hebben een asymmetrisch indeling met meerruits vensters waarin overwegend blank glas is geplaatst. De zuidoosthoek heeft op de parterre een binnen het bouwvolume gehouden terras en op de verdieping een loggia. De zuidoostzijde sluit via een groot terras aan op het Zuider Buiten Spaarne.

De tuin heeft aan de zijde van de Zonnelaan twee hekpijlers bestaande uit baksteen en natuurstenen afdekplaten die aan de straatzijde zijn voorzien van een sculptuur en de naam van de villa.

Waardering

Villa van algemeen belang uit architectuurhistorisch en cultuurhistorisch oogpunt, vanwege de architectonische vormgeving, de detaillering en het materiaalgebruik en als voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw voor welgestelden. De villa is voorts van belang vanwege de situering tussen Zonnelaan en Zuider Buiten Spaarne en als vrij uitzonderlijk onderdeel binnen het oeuvre van J.B. van Loghem.

Adres

Zonnelaan 6 - 6A
2000 MA Haarlem

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0