Den Haag – Synagoge Beth Jehoeda Liberaal Joodse Gemeente in de Jan Evertstraat

Horizontal tabs

Beschrijving

Behalve de synagoge in de Cornelis Houtmanstraat is er in Den Haag de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente. Het is de grootste synagoge van de stad. Het was oorspronkelijk de synagoge van de Sefardische Joden. Over de geschiedenis ervan gaan we te rade bij Corien Glaudemans van het Haagse Gemeentearchief.

De synagoge was na de grote Portugese synagoge in Amsterdam de belangrijkste van Nederland. De Haagse en de Amsterdamse synagogen lijken op elkaar. De Portugees-Israëlitische synagoge is in 1725-1726 gebouwd door architect Felix du Sart. De voorgevel is ontworpen door de beroemde architect Daniel Marot (1661-1752).

Ingewijd in 1726

In Den Haag ontwierp Marot onder meer de Statenzaal en de Trêveszaal op het Binnenhof en enkele uitbreidingen van het Huis ten Bosch. Du Sart vertrok in 1728 naar Kopenhagen om na de grote brand zijn brood te verdienen met de herbouw van de stad. Hij overleed daar in 1735.

Zowel de synagoge als het monumentale hek aan de Jan Evertstraat 7a zijn uitgevoerd in de Lodewijk XIV-stijl. Op de gevel boven de ingang aan de Jan Evertstraat is het jaartal 5486 te lezen, volgens de westerse jaartelling is dit 1726. Op 9 augustus 1726 is de synagoge met een grote plechtigheid ingewijd.

Onder het jaartal staat in het Hebreeuws ‘Hoe lieflijk zijn uw Woningen’. De oorspronkelijke achttiende-eeuwse liturgische inrichting van de synagoge is bewaard gebleven. De synagoge is een rijksmonument.

Sefardische gemeente

De opdracht tot de bouw van de synagoge is gegeven door de Sefardische of Portugese Joden van de synagoge Honendal aan het Lange Voorhout 60. Zij huurden tot dat jaar voor de gebedsdiensten een ruimte aan het lange Voorhout 60. In 1742 besloot de Sefardische gemeente Beth Jacob  met Honendal samen te gaan onder de naam Honendal.

De synagoge zou tot in de Tweede Wereldoorlog in gebruik blijven bij de Sefardische Joden in Den Haag. Het gebouw heeft de bezettingstijd redelijk ongeschonden doorstaan. De Tora-rollen en rituele voorwerpen zijn in de oorlog in Amsterdam verborgen en later in bruikleen gegeven aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam.

Heringewijd in 1976

Het archief is in 1941 bij het Haags Gemeentearchief in veiligheid gebracht. Toen de oorlog begon was de Portugese gemeente in Den Haag niet groot. Na de bevrijding was de gemeente te klein om nog zelfstandig te kunnen functioneren. De synagoge kwam leeg te staan.

De Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda is in 1930 in Den Haag opgericht. De gemeente heeft sinds 1968 de oude Portugese synagoge in gebruik en verkreeg het gebouw in 1976 in eigendom. Op vrijdagavond 3 september 1976 werd de synagoge heringewijd door de gemeenteleden van de Liberaal Joodse Gemeente.

 

Adres

Jan Evertstraat 7a
2514 BS 's Gravenhage

Telefoonnummer

070-7504680

E-mailadres

Facilities

  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0