Dordrechts Museum

Horizontal tabs

Beschrijving

Veel minder bekend is dat het Dordrechts Museum ook een interessante verzameling moderne en hedendaagse kunst in huis heeft. Behalve de vaste collectie is er een gevarieerd tentoonstellingsprogramma. Daarnaast organiseert het museum geregeld extra activiteiten zoals cursussen, concerten en rondleidingen. Het museum is te vinden in het historische centrum van Dordrecht. Vaste collectie De Gouden Eeuw In de 'gouden' zeventiende eeuw was Dordrecht een van de kunstcentra van Holland. De stad telde een aantal belangrijke schilders. Naast de landschapschilder Aelbert Cuyp waren dat onder meer Nicolaes Maes, Ferdinand Bol en Samuel van Hoogstraten, die elk voor korte of langere tijd in Amsterdam bij Rembrandt in de leer zijn geweest. Topstukken van deze en andere zeventiende-eeuwse meesters zijn in het Dordrechts Museum te vinden. De achttiende en negentiende eeuw Werken van Abraham en Jacob van Strij, van de Hollandse romanticus B.C. Koekkoek en zeeschilder J.C. Schotel geven een beeld van de Nederlandse landschapskunst in de achttiende en vroege negentiende eeuw. Uniek is de collectie schilderijen en tekeningen van de in Dordrecht geboren Ary Scheffer, die in de negentiende eeuw in Parijs carrière maakte als societyschilder. Een andere bijzondere deelverzameling is de Collectie Van Bilderbeek-Lamaison met werken uit de Haagse en Amsterdamse School. Van twintigste eeuw tot heden Het accent ligt op Nederlandse schilderkunst uit de periode van 1600 tot heden. Internationaal bekend is de verzameling Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw, met werken van onder meer de Dordtse landschapschilder Aelbert Cuyp. Uit de eerste helft van de twintigste eeuw heeft het museum schilderijen van onder meer Jan Toorop, Pyke Koch en Dick Ket. Meer recente ontwikkelingen zijn zichtbaar in het werk van bijvoorbeeld Karel Appel en Piet Ouborg en dat van hedendaagse schilders zoals Armando, J.C.J. van der Heyden en Robert Zandvliet. Hoe divers de twintigste-eeuwse collectie ook lijkt, de waarneming - de relatie met de zichtbare werkelijkheid - is een duidelijke lijn in de verzameling. Het gebouw Het museum is gehuisvest in een voormalig klooster in het centrum van Dordrecht. Van het oorspronkelijke klooster, gebouwd in de veertiende eeuw, is vrijwel niets over. In de loop der eeuwen hebben ingrijpende verbouwingen plaatsgevonden en is de functie van het gebouw meer dan eens veranderd. Nadat het ruim 200 jaar als klooster in gebruik was geweest, werd het tegen het einde van de zestiende eeuw een wees- en pesthuis. Halverwege de achttiende eeuw kreeg het gebouwencomplex opnieuw een andere bestemming, nu als psychiatrische inrichting. In 1898 werd het ´Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen´gesloten en het gebouw verkocht. Het Dordrechts Museum opende hier in 1904 zijn deuren.

Adres

Museumstraat 40
3311 XP Dordrecht

Telefoonnummer

078-6482148

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0