Drie wederopbouwpanden

Horizontal tabs

Beschrijving

Drie wederopbouwpanden die in 1976 werden samengevoegd, met gelijktijdig herinrichting van de begane grond tot één grote winkelruimte. Het ruime hoekpand met de Pierre Joseph Van Benedenstraat - in totaal acht traveeën - staat op naam van de architecten L. Spéder en J. Vanderveken en draagt in de geveltoppen de jaartallen 1914/1921. Historiserende opstand met art deco inslag voor de detaillering. Vrij strak geritmeerde bak- en natuurstenen bovenbouw, met rechthoekige vensters en bredere, hoger opgetrokken hoektraveeën met mijtervormige aflijning en erkervormige tweelichten onder balusterbalkons. Karakteristieke ornamentiek met gestileerde bloem- en bladmotieven en sculpturaal decor waaronder uitbeelding van een saterkop en adelaar. Op de begane grond ruime vitrines binnen een arduinen steekboogarcade, doorgetrokken in nrs. 65 en 67 en sinds 1964 in de Pierre Joseph Van Benedenstraat in de eerste twee traveeën ter vervanging van een oorspronkelijke deur. Het door pilasters gemarkeerde sobere en smalle pand nr. 65, ontworpen door architect L. Landeloos en in een cartouche gedateerd 1920, vertoonde initieel een enkelhuisopstand. Dit geldt eveneens voor het belendende nr. 67, van 1921 en op naam van architect G. Decock (Leuven), dat getypeerd is door een evenwichtige klassieke compositie.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 79600 (bouwverg. 14.06.1920); doss. 80329 (bouwverg. 13.12.1920); doss. 78381 (bouwverg. 27.06.1921); doss. 118471 (bouwverg. 28.051964); doss. 124770/7985 (bouwverg. 15.10.1976).

Adres

Bondgenotenlaan 63
Leuven (Leuven), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0