Ecomare, centrum voor wadden en Noordzee

Horizontal tabs

Beschrijving

De exposities zijn voor iedereen interessant. Voor wie niets van een onderwerp weet, is er eenvoudige, goed toegankelijke informatie beschikbaar. Wie meer wil weten, kan terecht bij een van de interactieve informatiecomputers. Hier wordt op elk onderwerp dieper ingegaan. Alle gesproken en geschreven teksten in de expositie worden integraal vertaald in het Duits en Engels. De bezoeker zal deze exposities verlaten in het besef dat de Waddenzee en de Noordzee belangrijke natuurgebieden zijn waar de mens van mag genieten, binnen redelijke grenzen gebruik van kan maken en waar we zuinig op moeten zijn. Een duurzame relatie tussen mens, natuur en milieu, daar moeten we met z'n allen aan werken. Leven op een eiland heeft verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over de ontstaansgeschiedenis van Texel. Deze ontwikkeling is onder meer te volgen aan de hand van een computeranimatie, botten van ijstijdzoogdieren en een levensecht model van een wolharige neushoorn. Het tweede onderdeel gaat over de bewoningsgeschiedenis van Texel. Het onderdeel ‘Texel in de toekomst’ gaat over de keuzen die we moeten maken, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en landbouw. Er is een speciale verdieping over de vogels op het eiland, waar bezoekers bij de tientallen opgezette vogels het geluid dat ze maken ook kunnen beluisteren. Verder is er informatie over eilandbiologie. Sommige dieren zoals vossen, mollen en reeën komen op Texel niet voor. Daardoor krijgen andere soorten meer kansen en is het leven op een eiland echt anders. Zicht Op Zee gaat vooral over de activiteiten die mensen in en op de zee ondernemen. Want behalve natuurgebied is de Nederlandse zee ook een van de drukst bevaren en meest geëxploiteerde stukken zee ter wereld. De expositie gaat over de wisselwerking tussen al deze activiteiten en de natuurwaarden van het gebied. Op verschillende ‘expositie-eilanden’ wordt telkens een van die activiteiten behandeld: transport, militaire activiteiten, kustverdediging, recreatie, visserij, delfstofwinning en vervuiling. Bij een ‘kermisspel’ mogen kinderen mooie schelpen proberen te bemachtigen. Op de plaats waar het probleem van de vervuiling wordt behandeld, kunnen kinderen van vijf dieren de juiste uitwerpselen bij elkaar zoeken. In alleen voor hen toegankelijke ruimtes kunnen ze genieten van filmpjes, waarin de zee een rol speelt. In het zeeaquarium kan de bezoeker alles te weten komen over de onderwaterwereld van de Wadden- en de Noordzee. De grote verscheidenheid van dit enorme, maar onbekende stuk natuur wordt getoond. De bezoeker daalt af onder de zeespiegel. Hij komt eerst op een tussenniveau, waar het gaat over de zeehond en zijn relaties binnen het ecosysteem. Door grote ramen kun je de zeehonden onder water zien zwemmen in het aangrenzende bassin. Vanaf dit niveau daalt de bezoeker verder af naar de bodem van de zee. Hier staat een aantal grote aquaria opgesteld met ieder een eigen thema: de Noordzee, de Waddenzee, een zeehaven, een rotskust en het strand. Hieraan zijn verschillende expositie-elementen gekoppeld. Tijdens het voeren van de vissen geven dierverzorgers voorlichting aan bezoekers. Dwars door het zeeaquarium is een ‘luchtparade’ aangebracht. Vogels, vissen en zeezoogdieren die geen plek konden krijgen in een van de aquaria, maar wel een rol spelen in de Waddenzee en de Noordzee worden hier als model, skelet, of in opgezette vorm gepresenteerd.

Adres

Ruijslaan 92
1796 AZ De Koog

Telefoonnummer

0222-317741

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0