Elektriciteitsfabriek

Horizontal tabs

Beschrijving

Nr. 31. Voormalige elektriciteitsfabriek, nadien cokesfabriek, gasfabriek, heden gasbedrijf van de stad Gent. Vlg. kadastergegevens bouw van de elektriciteitsfabriek in 1921 door de Naamloze Maatschappij "Force, Eclairage et Docks de Gand". Het huidig centraal magazijn en de garagewerkplaats zijn vermoedelijk overblijfsels van de oudste bedrijfsgebouwen. Toevoeging van bureelgebouw e.a. in 1922. Vlg. archiefgegevens (bouwaanvraag) werd het bureelgebouw vergroot in 1923 n.o.v. architecten O. en A. Vande Voorde. Vlg. archiefstukken van 1925 werden andere bedrijfsgebouwen toegevoegd o.m. het huidig buizenmagazijn en de meterdienst.

De gashouder aan de overzijde van de Henri Farmanstraat zou vlg. kadastergegevens van 1927 dateren.

Om aan de steeds toenemende vraag naar gas te voldoen sloot de stad een overeenkomst met de cokesfabriek. In 1936 werd het bedrijf overgenomen door de stad ter vervanging van de gasfabriek op de Gasmeterlaan die van dan af dienst deed als distributiecentrum. De nieuwe stadsgasfabriek werd in 1940 in gebruik genomen. Sluiting van de cokesgasfabriek in 1963 en overschakeling tot de aankoop van stadsgas bij Distrigaz, sinds 1967 aankoop van Nederlands aardgas. Terzelfdertijd (1963) bouw van een nieuwe gashouder vlak naast de vroegere gasfabriek.

Bakstenen bureelgebouw van twee bouwl. en tien trav. lang, met T-vormige plattegrond, onder mansardedaken (n // Farmanstraat, leien). Vleugel van vijf trav. toegevoegd in 1923 aan oorspronkelijke L-vormige bouw van 1922. Geïnspireerd op de Franse classicistische kastelen. Lijstgevel uitziend op de Farmanstraat met bredere hoektrav. onder steil en afgeknot tentdak met een dakvenster in natuurstenen omlijsting aan voor- en achterzijde (voluutvormige vleugelstukken en gebogen frontonafdekking), zijgevel met monumentale schoorsteen. Brede uitspringende middentrav. opgevat als risaliet met driehoekig fronton en blinde attiek eindigend op bolornament. Rechth. vensters: twee of drie smalle benedenvensters per trav. en een breder op bovenverd. onder ijzeren I-latei. Gewitte bakstenen booglijsten en horizontale banden. Omlopende houten kroonlijst.

Huidig centraal magazijn (1921) met haast vierkante plattegrond telt drie bouwl. en aan alle zijden vijf trav.; drie trav. onder zadeldak (kunstleien) en twee trav. l. met plat dak. Baksteenbouw met industriële rondboogvormige muuropeningen van verschillende grootte voorzien van een booglijst op natuurstenen imposten en met dito diamantkopvormige sluitsteen; veelal behouden ijzeren roedenverdeling. Regelmatige trav.indeling geaccentueerd door lisenen. Gedrukte voor- en achtertuitgevel met getrapt oplopende baksteenlijst en natuurstenen geprofileerde schouderstukken. Kleine garagewerkplaats van één verd. onder zadeldak in dezelfde bouwtrant als het centraal magazijn.

Overige later toegevoegde gebouwen (1925-27) zijn eenvoudige rechth. bakstenen gebouwen met een zichtbaar betonnen skelet en onder een segmentboogvormige betonnen afdekking met in grootte varierende industriële rechth. ramen (cf. buizenmagazijn, vroeger garage; werkhuis; meterdienst, vroeger eetzaal, l.g. met recente modernisering van de bouw). Voorts recent toegevoegde gebouwen, o.m. sociaal centrum en auto-stelplaatsen. Oude silo's in puin.

  • K.G., mutatieregisters, Gent 12° afd., schetsen, 1921 (nr. 1)? 1922 (nr. 1), 1925 (nr. 1), 1927 (nr. 9).
  • .A.G., reeks G.12, 1923 - F.14, 1925 - F.1.
  • DE HERDT R.-VERCOUTERE F., Leven onder de gaslantaarn, tentoonstellingscatalogus, Gent, 1980, p. 67.

Adres

Singel 31
Gent (Gent), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0