Eysinghen

Horizontal tabs

Beschrijving

Net zoals Buysinghen en Huysinghen behoorde Eysinghen toe aan het kapitel van Bergen, eigendom van het Merovingische geslacht van Vincentius en Waltrude. De patroonheilige van Eysinghen was Sint-Amandus, één van de kersteningsheiligen die omstreeks 700 onze regio gekerstend heeft. Vandaag is er niets dat nog herinnerd aan het kleine dorpje. Het Sint-Amanduskerkje van Eysinghen moet een pareltje geweest zijn. Het werd alsvolgt omschreven door M-J Van den Weghe: “Het klein kerkje van Eysinghen, hoe gering ook, moet een klein lief en beeldig kerkje geweest zijn, rijkelijk bemeubeld en flink versierd, waarlijk iets om ’s nachts van te dromen”.

Het Concordaat tussen Napoleon en Paus Pius VII, in 1801, zorgde voor de afschaffing van Eysinghen als parochiekerk. De gemeente zelf bleef bestaan tot ze in 1813 bij keizerlijk decreet samensmolt met Buysinghen. Het kerkje moet toen al zwaar in verval geweest zijn. In 1833 geeft het bisdom zelfs toelating tot afbraak van de toren. Met de stenen werden de muren van de kerk en het kerkhof verstevigd. Verlaten bleef het kerkje achter tot in 1838 wanneer het verdwijnt onder de slopershamer voor de aanleg van de spoorlijn Brussel-Bergen. Samen met de kerk verdween het hele dorp.

Adres

1501 Buizingen, België

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0