Fontein

Horizontal tabs

Beschrijving

Dorpspomp of zogenaamde fonteinpomp met ter weerszij aansluitende muurgedeelten, beschermd als monument bij M.B. van 03.01.1995. Gelegen tegen de achterzijde van de dekenijtuin, Markt 18, beschermd als dorpsgezicht. De bron waaruit het water geput wordt bevond zich midden de huidige Van Cromphautstraat, en werd al vermeld in 1637. In 1765 werd het water afgeleid naar een nieuw gegraven put aan het kruispunt met de Kattestraat aan de voet van het Christusbeeld. In 1765 werd beslist aldaar een nieuwe fonteinput aan te leggen als openbare waterput. Nadat ten gevolge van een verdrinking in 1806 de put werd gedicht, werd in 1825 door de gemeente de huidige pomp geplaatst. De pomp werd ontworpen door architect J. B. du Bois (Dendermonde). Site in de jaren 1990 gerestaureerd.
Empirepomp uit het begin van de 19de eeuw, geplaatst in een gepleisterde en witgeschilderde portiek op arduinen plint. Omlijste rondboognis onder boog op pilasters met spiegels, geflankeerd door gepleisterde rusticablokken. Aan weerszij geflankeerd door lagere muurtjes, rechts met deurtje naar de tuin van de dekenij. De portiek is afgedekt met een arduinen kroonlijst en twee dito siervazen. Arduinen pomp in de vorm van een afgeknotte obelisk op vierkante sokkel bekroond met siervaas. Voorzijde met rechthoekige arduinen vergaarbak onder waterspuwend leeuwenmasker. Aan de rechterzijde, lange ijzeren handpomp.

  • Vlaams Ministerie van RWO, Agentschap R-O Vlaanderen, R-O Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, Archief.
  • Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 1995, p. 259-260.
  • UYTTENDAELE R. - CLINCKSPOOR J. - DE MOL D., Wetteren fotoarchief 1860 - 1962, Wetteren, 1985, p. 75.

Adres

Kattestraat
Wetteren (Wetteren), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0