Fort aan de Klop (Utrecht)

Horizontal tabs

Beschrijving

Fort aan de Klop is een fort in Utrecht. Het maakte deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tegenwoordig zijn op het fort een herberg, een camping en een theehuis gevestigd.

De voorganger van Fort aan de Klop

Op de plaats van het huidige Fort aan de Klop was al in 1629 een verdedigingswerk gebouwd. Deze aarden versterking had toentertijd tot doel de stad tegen aanvallen van de Spanjaarden te beschermen. In 1787 werd hier een schans gebouwd om het Franse leger te beletten de Vechtdijk te gebruiken.

Naast verdedigingswerken was op deze plaats ook een herberg gevestigd, de Clophaemer genaamd. Vanuit de herberg werd een veerdienst over de Vecht geëxploiteerd. Op deze plek was het een drukte van jewelste met handelsschepen die de stad Utrecht via de Vecht en de Westbroekervaart (nu Klopvaart) moesten bereiken.

Aanleg en uitbreiding

Fort aan de Klop werd in 1819 aangelegd. Dit fort bestond op dat moment slechts uit een aarden wal omringd door een gracht. Het diende om het inundatiekanaal de Klopvaart en de daarmee verbonden waterstaatkundige werken te beschermen. Bovendien kon men vanuit het fort de oostelijke Vechtoever onder schot houden, die bij inundatie droog bleef. De huidige vorm kreeg het fort rond 1850, toen het fort werd vergroot en uitgebreid met verschillende gebouwen, waaronder het rondvormige wachthuis.

Functies

Het fort verloor haar beschermende functie door de bouw van het Werk bij Maarsseveen in 1881. Vanaf dat moment werd Fort aan de Klop vooral gebruikt als opslagplaats en bevoorradingspost. Tijdens de mobilisaties tijdens de Eerste en in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog waren er Nederlandse militairen gelegerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het fort in gebruik door het Duitse leger. Na de oorlog werden er enige tijd krijgsgevangenen gehuisvest. Het fort werd nog tot in de jaren '60 gebruikt als opslagplaats. Vanaf 1980 werd het fort gedurende circa 25 jaar gebruikt als hondentrainingscentrum (K-9). In 1997 werd het fort gekocht door de gemeente Utrecht, met de bedoeling er een toeristisch-recreatief centrum te creëren. Dit werd in 2007 gerealiseerd met de opening van een herberg, camping en theehuis.

Adres

1e Polderweg 4-6
3563 MC Utrecht

Openingstijden

In de zomer zes dagen per week geopend. Vanaf september enkel op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00.

Facilities

  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0