Fort Abcoude: aardwerk

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving

Het AARDWERK van het fort bij Abcoude dateert uit 1883-1885 en ligt met de brede zijde naar het zuidoosten. Het is omgeven door een gracht en een buitenfort met grenssloten. Het terrein is afgebakend met tien genummerde grensstenen die nog maar weinig voorkomen. De ontsluitingsweg ligt aan de noordwestzijde, waaraan een houten loods en de wachterswoning gelegen zijn. Het aardwerk is toegankelijk middels een niet oorspronkelijke toegangsbrug. Het aardwerk heeft aan de oost- en westzijde een oreillon. Ook aan de brede zuidoostzijde zijn twee golvingen in de wal aangebracht, die de functie van bastion hadden. Bij de oreillons zijn remises en bergplaatsen deels ingebouwd. De noordzijde heeft een breed, vooruitstekend aardwerk waar een remise is aangebracht. In het midden van het fort is een frontwal opgeworpen, waarin zich een schuilplaats bevindt. De wallen van de oorspronkelijke artillerie opstellingen zijn tijdens WO I vergraven en er zijn loopgraven in aangebracht ten behoeve van een verdediging door de infanterie.

Waardering

Het aardwerk is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een gebastionneerd aardwerk, als uniek prototype aangelegd binnen de Stelling van Amsterdam. Tevens van waarde als onderdeel in de ontwikkeling van de krijgskunde in Nederland alsmede van ensemblewaarde in relatie met de overige complexonderdelen. De tien, het terrein afbakenende, grensstenen zijn relatief zeldzaam.

Adres

Molenweg bij 19
1391 CH Abcoude

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0