Fort Bath (Bath)

Horizontal tabs

Beschrijving

Fort Bath werd in de Franse Tijd aan de Westerschelde gebouwd om de Engelsen af te schrikken. Oorspronkelijk was het een versterking ter bescherming van de invorderingsambenaren, die de tol moesten innen van de voorbijvarende schepen. Het fort was een onderdeel van de Werken aan de Westerschelde, een eenvoudige beheersingslinie, die in de Franse Tijd (1795-1814) werd gebouwd als kustverdediging van de Westerschelde.

Het vierkante fort was geheel door grachten omgeven en had drie bastions. Binnenin waren een douanekantoor, kazernes, magazijnen, woningen, herbergen, winkels en een kerk. Tegenwoordig is er weinig over van het grote fort. De bebouwing, de aarden wallen en de grachten zijn allemaal verdwenen. In het landschap is enkel de omtrek van het fort nog te herkennen.

Hollanders, Engelsen en Fransen

In de jaren tachtig van de achttiende eeuw werd Fort Bath gebouwd, waarna er Hollandse troepen gelegerd werden. n 1809, toen de Engelsen na hun landing op Walcheren doorstootten tot in Zuid-Beveland, werd het door de Hollandse troepen verlaten en door de Engelse troepen in bezit genomen. Bij deze aanval is het fort grotendeels verwoest. In hetzelfde jaar nog werden de Engelsen door Lodewijk Napoleon verslagen. De Hollandse/Franse troepen keerden terug en de Fransen herstelden een deel van het fort.

Op 29 september 1811 bracht keizer Napoleon een bezoek aan Fort Bath. Hij voerde er een nachtelijke inspectie uit. De Fransen verlieten het fort in 1814.

Uitbreidingen

In 1831, tijdens de Belgische opstand, werden de buitenwerken van het fort uitgebreid met een contrescarp met glacis en buitengracht aan de noord- en oostzijde. Vervolgens werden in 1834 nog twee halfbastions en een geschutsemplacement aangelegd. Het fort werd opgeheven in 1867.

Adres

Arsenaalstraat 2
4411 Bath

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0