Fort Hinderdam (Nederhorst ten Berg)

Horizontal tabs

Beschrijving

Fort Hinderdam is in 1673 gebouwd ter verdediging van de dam met zeesluizen, die hier van 1437 tot 1674 lag. Toen de zeesluizen gesloopt werden, omdat er in Muiden nieuwe waren aangelegd, bleef het fort bestaan met een nieuwe functie: het controleren van het verkeer over de Vecht en over de dijken.

Een vervelende dam

In 1473 werd, in opdracht van de bisschop van Utrecht, een nieuwe dam in de Vecht aangelegd, op korte afstand van de grens met Holland. De dam veroorzaakte veel overlast voor het scheepsverkeer, vandaar de naam Hinderdam.

In 1629 werd een aarden schans gebouwd ter verdediging van dam en zeesluizen. Deze werd in 1672 versterkt en in 1673 werd begonnen met de aanleg van een fort. In 1674 werden nieuwe zeesluizen aangelegd bij Muiden, waardoor die bij Hinderdam overbodig werden en deze werden dan ook gesloopt. Het fort bleef bestaan en moest het verkeer over de Vecht en de dijken controleren.

In 1815 werd Fort Hinderdam opgenomen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en in 1913 ging het over naar de Stelling van Amsterdam. Vanaf 1954 heeft het fort geen militaire functie meer.

Anno nu

Op dit moment zijn er nog sporen van de militaire gebouwen aanwezig, maar als geheel heeft het fort een ecologische bestemming gekregen en is dus niet toegankelijk. Het eiland en de gebouwen zijn met bomen en struiken begroeid. Van de twee lunetten is de buitendijkse, noordelijke lunet nog aanwezig en herkenbaar als een klein eiland met daaromheen een gracht. De scherpe contour van het aardwerk is echter verdwenen. De gracht om de zuidelijke lunet is geheel verdwenen, maar de contour is nog enigszins herkenbaar aan de knik in de weg. Er leven onder meer verschillende soorten vleermuizen en ijsvogels.

Adres

Hinderdam 7
1394 JB Nederhorst ten Berg

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0