Fort Ronduit (Naarden)

Horizontal tabs

Beschrijving

Fort Ronduit is een fort, circa 200 meter ten noorden van de Vesting Naarden. Het maakte deel uit van de Hollandse Waterlinie en vanaf 1815 van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort diende de gebieden ten noorden van de vesting te beschermen.

Op de plaats van het huidige Fort Ronduit hadden al eerder andere verdedigingswerken gestaan: een redoute uit 1747 en een retranchement uit 1786. Vanwege de ligging, toen nog aan zee, hadden deze verdedigingswerken veel te lijden gehad en werden daarom vervangen. In 1873-1875 werd het fort gebouwd als onderdeel van de Hollandse Waterlinie.

Fort Ronduit ruimtelijk

Het fort is omgeven door een gracht van 25 meter (westzijde) en 35 meter (noord-, oost- en zuidzijde) breed. De brug naar het forteiland is een zogenaamde kraanbrug, en wel de oudste, nog bestaande brug van dit type in Nederland.

Na de brug ligt aan de rechterzijde het wachthuis, waarin acht man gelegerd konden worden. Midden op het forteiland ligt de kazerne. Deze bood - in oorlogstijd - plaats aan de commandant, vier officieren, 122 manschappen en zeven zieken. Naast verblijven is er onder andere een keuken, waarin voor ca. 180 man gekookt kon worden, en verschillende opslagruimten. De kazerne beschikt over twee achteruitgangen. Verder is er op het forteiland een kleine schuilplaats aanwezig.

Adres

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0