Fort Sabina

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding.

De INUNDATIESLUIS is in 1885 tot stand gekomen ten noordwesten van het fort Sabina-Henrica. Het object vertoont Ambachtelijk-Traditionele baksteenvormen. De sluis is een der inundatiesluizen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Omschrijving.

Sluis opgetrokken uit machinale baksteen in kruisverband en afgedekt met rollagen en dekplaten in hardsteen. De sluis is opgenomen in het dijklichaam en bestaat uit twee rechtgesloten openingen en doorgangen die via houten schotbalkdeuren in hardstenen sponningen worden afgesloten. De schotbalkdeuren konden bediend worden door middel van een gietijzeren windwerk met tandwielen. Voor de deuren bevinden zich hardstenen schotbalksponningen.

Waardering.

De inundatiesluis bij fort Sabina-Henrica is van algemeen belang. Het object cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkelingen van de landsverdediging en de krijgskunst in de negentiende eeuw en de plaats die het fort innam als schakel in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het heeft architectuurhistorische waarden wegens de eenvoud van de traditionele baksteenbouw. Het heeft ensemblewaarden wegens de relatie tussen fort, magazijn en het omliggende open poldergebied. Het is relatief gaaf bewaard gebleven.

Adres

Noorden/westen van fort
4758 ZG Fijnaart

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0