Fort Sint Pieter

Horizontal tabs

Beschrijving

Fort Sint Pieter, vijfhoekig fort, in 1701 door Menno van Coehoorn vanwege de Staten Generaal aangelegd op Luiks gebied. In 1937 verbouwd en ingericht tot uitspanning.

Vestingwerken. Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw tot aan het begin van de 19de eeuw zijn in verschillende campagnes vestingwerken aangelegd buiten de stadsmuur. Ondanks afgravingen na de opheffing van de vesting in 1867, resteren er nog aanzienlijke delen. In 1688-'90 aangelegd naar plannen van stadscommandant Daniël Wolf van Dopff is bastion Waldeck (Tongerseplein ong.) , een oorspronkelijk op enige afstand vóór de hoofdwal gelegen vijfzijdig bastion met droge gracht. De overdekte galerij aan de buitenzijde is rond 1775 toegevoegd. Na 1867 is het bastion Waldeck geïsoleerd komen te liggen en heeft men de omgeving omgevormd tot een plantsoen. Op het voorwerk staat sinds 1925 het grafmonument van luitenant-generaal Destombe uit 1845. Eveneens door Daniël Wolf van Dopff ontworpen is het in 1701-'02 op de noordhelling van de Sint-Pietersberg gebouwde vijfhoekige Fort Sint Pieter (Luikerweg 80). Van de twaalf in 1816-'22 toegevoegde kanonkazematten resteren er sinds de ontmanteling van het fort in 1868 nog vier. De mortierkazemat en drie caponnières met ondergrondse verbindingsgalerijen dateren uit het begin van de 19de eeuw. Bij de waterput bevindt zich een wenteltrap, die toegang biedt tot het noordelijke gangenstelsel van de uitgestrekte mergelgroeven in de St.-Pietersberg. In 1936 heeft men aan de noordzijde van het fort een horecagelegenheid ingericht.

Adres

Luikerweg 80
6212 NH Maastricht

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0