Frans Hals

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Door Henri A. Scholtz Jzn. in 1898 ontworpen STANDBEELD van de schilder Frans Hals. Het standbeeld, dat wordt omgeven door een ovaalvormig bloemperk, werd in 1900 aan de zuidoostzijde van het in 1880-'81 aangelegde Florapark geplaatst.

Het standbeeld van Frans Hals kwam tot stand op initiatief van "het comité voor de oprichting van het monument voor Frans Hals". Dit comité werd in 1895 door de vooraanstaande Haarlemmer J. Krol Kzn., die zelf aan het Florapark woonde, opgericht met als doel gelden bijeen te krijgen voor het oprichten van een standbeeld. In 1897 had men het benodigde geld bijeen en werd er een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van een standbeeld. Uit de 16 ontwerpen die hierop binnenkwamen werd in december 1898 de eerste prijs toegekend aan de Amsterdamse beeldhouwer Henri A. Scholtz jz. Scholtz realiseerde zijn ontwerp in 1899-1900 en op 14 juni 1900 werd het standbeeld door koningin Wilhelmina op zijn huidige plek in het Florapark onthuld.

In 1976 werd het bloemenperk rondom het beeld, naar aanleiding van een verbreding van de weg alhier, verkleind.

Omschrijving

Het in 1899-1900 gerealiseerde standbeeld, dat in totaal zo'n 7 meter hoog is, bestaat uit een vierkante, naar beneden toe trapsgewijs uitlopende, sokkel van geelkleurig Beiers graniet met daarop een in brons uitgevoerd beeld van de schilder Frans Hals. Het beeld geeft Frans Hals in staande houding en blootshoofds weer, met in zijn linkerhand een schilderspalet en kwasten en zijn rechterhand rustend op een schildersezel. Ter weerszijden van de sokkel (noord- en zuidkant) bevinden zich twee zittende vrouwenfiguren - eveneens van brons - voorstellende "Flora" en de "schilderkunst". Aan de oost- en westzijde van de sokkel is een bronzen palmtak aangebracht, met aan de oostzijde boven deze palmtak de tekst: "Frans Hals, 1594-1668". De bronzen beelden zijn, evenals de palmtakken, gegoten in de gieterij van Verbeit te Brussel.

Het standbeeld van Frans Hals (de sokkel met de drie bronzen beelden) staat in een ovaalvormig bloemenperk dat is gelegen aan de zuidoostzijde van het Florapark, op het kruispunt van twee wegen. Het ovaalvormig bloemenperk wordt omrasterd door een laag smeedijzeren hekwerk in Jugendstil, dat rust op een natuurstenen plint.

Waardering

In 1899-1900 vervaardigd standbeeld van de schilder Frans Hals, van algemeen belang wegens kunst- en cultuurhistorische waarde als hommage aan één van Nederlands bekendste 17de-eeuwse schilders. Tevens heeft het beeld een beeldbepalende waarde in het in Engelse landschapsstijl aangelegde Florapark.

Adres

Florapark 5 t/o nr. (Standbeeld Frans Hals)
2012 HK Haarlem

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0