Freinetschool De Koorddanser

Horizontal tabs

Beschrijving

Baljuw Vermeulenstraat nr. 1. Freinetschool "De Koorddanser", ingericht in 2007 als tweede vestiging van de Tieltse Freinetschool "Het Reuzenhuis" in de voormalige basisschool van het gemeenschapsonderwijs "Beukenhof".

Historiek.
De school is opgericht op het perceel van de voormalige tuin behorend bij de oude pastorie. Deze wordt op een kaart bij het landboek van 1654-1656 op het oostelijke hoekperceel in de knik van de straat vermeld als "Priesteragie" met grote tuin; de gronden ten noorden en oosten ervan worden omschreven als "Priesteragelandt". Op een kaart in het leenboek van het leenhof Bosterhout van 1785 wordt de pastorie afgebeeld als een groot breedhuis van twee bouwlagen met achterliggende tuin.
Tijdens de Franse bezetting in 1794 wordt ze ingericht als oorlogscommissariaat en in 1826 wordt de pastorie overgebracht naar een pand aan de Markt.
Op het primitief kadasterplan (ca. 1830) is op betreffend perceel bebouwing weergegeven aan de straat en aan de oostzijde, met ten zuidwesten de oude pastorie, dan ingericht als herberg "Het Paradijs" die in het eerste kwart van de 20ste eeuw wordt gesloten.
De gronden van de voormalige pastorie zijn in die periode eigendom van dokter Prudent Plettinck, die in de jaren 1863-1864 de achteringelegen bebouwing laat afbreken, het gebouw aan de straat inricht tot "magazijn" en de verschillende kavels verenigt tot "hof".
In 1898 koop notaris Amaat Baert uit Meulebeke het magazijn en de grote tuin. In 1901 laat hij het volume aan de straat vervangen door een bureel en in 1905 een huis aan de straatzijde en een bijgebouw optrekken.
Nadat de gronden en gebouwen achtereenvolgens eigendom worden van de Domeinen van de Staat en van de gemeente Meulebeke, wordt in 1959 de Rijkslagere School opgericht met grote tuin op de plaats van de oude pastorie, die afgebroken wordt. De gebouwen aan de straatzijde worden verenigd en een nieuw schoolgebouw aan de oostzijde wordt opgetrokken.
In 1963 wordt een tweede uitgang voorzien langs de Rijselstraat waarbij verschillende kavels worden verenigd en in 1967 breidt men het schooldomein uit met delen van de achtertuinen van enkele huizen in de Tieltstraat.
In 1969 wordt het huidige klasgebouw opgetrokken naar ontwerp van architect E. Lobbestael (Brugge). De oudere gebouwen aan de straat en een bijgebouw worden afgebroken en de rooilijn wordt rechtgetrokken.
In 1976 wordt het laatste bijgebouw afgebroken en het domein uitgebreid met de kavel ten noorden ervan, waar eveneens de bestaande bebouwing wordt gesloopt. In het laatste kwart van de 20ste eeuw worden dan nog een bijkomend schoolgebouwtje opgetrokken aan de westzijde en een haaks bijgebouw aan de oostzijde.

Beschrijving.
De school is omgeven door een grote, grotendeels ommuurde en beboomde tuin met resterende laat-19de-eeuwse kenmerken, o.m. parkboomgroepen en verdiepte gazonpartij. In het bewaarde bomenpatrimonium komen o.m. imposante bruine beuken, paardekastanje en hulst voor. Tegen de straat aan grasperken en verharde parking aan noordwestzijde. Noordzijde van het schooldomein begrensd door haaks op de straat ingeplante, oudere bakstenen tuinmuur, ingedeeld door middel van steunberen, waartussen blinde rondboogvelden aan zuidzijde.
Schoolgebouwen in gr.m. U-vormige opstelling. Aan noordzijde, langgestrekt rechthoekig klasgebouw van twee en een halve bouwlaag onder dakenspel van lessenaardaken (nok loodrecht op straat), getypeerd door lichtbruin bakstenen parement en opengewerkte langsgevels, verticaliserend ingedeeld door middel van grote klasvensters met kleurrijke sandwichpanelen. Links van de ingang, natuurstenen gedenksteen met inscriptie "10 JAAR R.L.S. MEULEBEKE/ 1.9.1959 OPRICHTING VAN DE SCHOOL/ 28.9.1969/ INHULDIGING NIEUWE GEBOUWEN/ DOOR MINISTER P. VERMEYLEN/ DIRECTIE VAN DE SCHOOL/ VANAF 1.9.1959 VERHEECKE E.".
Ten zuidwesten, recenter L-vormig schoolgebouwtje onder platte bedaking, met o.m. lichtgeelsierstenen parement en gekoppelde rechthoekige klasvensters in vlakke, witgeschilderde omlijsting.

GEMEENTEARCHIEF MEULEBEKE, Bouwaanvragen, 1968/10.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 2, 1863/30, 1864/5, 1897/11, 1901/14, 1905/6, 1960/33, 1960/34, 1963/22, 1977/27.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 212 : Kadastrale legger, Meulebeke, Afdeling 2, artikels 356, 414, 1192, 1204, 1251, 2162, 2420, 3047, 6619.
VANNESTE H., Het andere Meulebeke, Een getekende terugblik, Meulebeke, 2007, p. 16.

Adres

Baljuw Vermeulenstraat 1
Meulebeke (Meulebeke), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0