Gedenksteen Vincent van Gogh

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Op het driehoekige plein Berg bevindt zich naast de eeuwenoude linde een natuurstenen MONUMENT ter ere van Vincent van Gogh, vervaardigd door Hildo Krop in 1932.

Omschrijving

Het monument bestaat uit een uit zeven delen samengestelde gescharreerde molensteen, waarop een gebosseerd, asymmetrisch opstaand gedeelte geplaatst is. De molensteen rust op een sokkel van zeven stenen. Op de rand van de molensteen staat de inscriptie: "In dit dorp werkte Vincent van Gogh dec. 1883-nov. 1885". In het enigszins excentrisch geplaatste opstaande deel is het goudkleurig geschilderde symbool voor de zon gehakt.

Waardering

Het monument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de band tussen Nuenen en de kunstenaar Vincent van Gogh, zoals deze in het interbellum herdacht werd en is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het herinneringsmonument. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van het werk van Hildo Krop. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is, mede door de samenhang met dorpslinden en dorpsplein. Het is als voorbeeld van een openbaar monument op het Brabantse platteland zeldzaam.

Adres

Nuenen Berg 5670 AA
5670 AA Nuenen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0